Hoe is de impact van het Unesco-profiel op school te vergroten?

De Nederlandse Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs kwamen in januari op eigen initiatief twee dagen samen in Groesbeek. Zij wilden een gezamenlijke verdiepingsslag maken in hun deelname aan het scholennetwerk.

Het VO-netwerk is actief, ontmoet elkaar geregeld, en tijdens de overleggen doken soms vragen op waarvoor wat meer tijd nodig was. Daar was in deze heisessie alle tijd voor.

De belangrijkste vraag waar de scholen mee bezig zijn, is hoe de impact van het Unesco-profiel op school verder vergroot kan worden. Wat zijn de voorwaarden om te zorgen dat het een succes wordt? Hoe zorg je dat iedereen weet dat de school bij het Unesco-netwerk hoort en wat dat betekent? Wat zijn geschikte activiteiten voor de bovenbouw, hoe leg je de relatie met de Sustainable Development Goals?

De groep bestond uit docenten, coördinatoren en bestuurders. Dat gaf ook de mogelijkheid om een kwestie als draagvlak vanuit de directie vanuit verschillende perspectieven te bespreken:  wat is voor de directie een meerwaarde van het Unesco-profiel, maar ook hoe krijg je de collega’s mee of wat zijn argumenten om een nieuwe bestuurder van de meerwaarde te overtuigen.

De reacties na afloop waren lovend, en de groep besloot dat een tweedaagse bijeenkomst als deze voor herhaling vatbaar is.