Nominatieronde Memory of the World 2018-2019 afgeblazen

Vanwege een hervorming van het Memory of the World programma (MoW) van Unesco is besloten om de eerstvolgende nominatieronde over te slaan. Dat heeft Audrey Azoulay, directeur-generaal van de organisatie, bekendgemaakt.

Documentair erfgoed

Memory of the World is het Unesco-programma voor het bewaren en ontsluiten van documentair erfgoed. In het bijbehorende Register worden documenten opgenomen die van ‘wereldbetekenis’ zijn. Het programma werkt met een tweejarige cyclus van indiening en beoordeling, en in dat ritme stond er voor het voorjaar van 2018 een deadline gepland voor nieuwe aanvragen, die in 2019 aan het Register zouden worden toegevoegd. 

Stormachtige ontwikkeling

Het internationale adviescomité van het Memory of the World programma is al sinds 2016 met de herziening van de regels van het programma bezig. Dat is nodig omdat deze niet langer aansluiten bij de stormachtige ontwikkeling die het programma de afgelopen twintig jaar heeft doorgemaakt. Zo is bijvoorbeeld een nominatie van digitaal erfgoed lastig onder de oude regels, omdat een concept als ‘authenticiteit’ bij deze vorm van erfgoed heel anders is dan bij klassiek documentair erfgoed. Daarnaast zijn er ook politieke redenen voor een herziening: de afgelopen twee ronden zijn veel nominaties ingediend met een uitgesproken politiek karakter: documenten die getuigenis afleggen van recente conflicten en oorlogen, en waar verzoening en normalisatie van de betrekkingen tussen de betrokken landen nog heel moeilijk is. Hierdoor is MoW, dat altijd het domein was van internationale experts, veel politieker geworden en kwam daarom ook meer in het zicht van de lidstaten. De nieuwe regels moeten een betere balans tussen experts en landen in het nominatieproces gaan vastleggen.

Tussenfase

Omdat nu een ‘tussenfase’ tussen de oude en nieuwe regels is ontstaan, heeft Directeur-Generaal Azoulay besloten de nominatieronde 2018-2019 over te slaan. Als het hervormingsproces succesvol verloopt, dan is de verwachting dat Unesco aan het einde van 2019 of het begin van 2020 een oproep zal uitdoen voor een nieuwe nominaties.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

More articles