2018 en werelderfgoed in Nederland

2018 staat in het teken van het Europees cultureel erfgoed, Leeuwarden is Europese culturele hoofdstad, en ook voor het Nederlands werelderfgoed liggen er hoogtepunten in het verschiet. Het Ir. D.F. Woudagemaal staat dit jaar 20 jaar op de Werelderfgoedlijst. Daarnaast zal in juli bekend worden of Nederland een nieuwe inschrijving op de Werelderfgoedlijst krijgt.

Frederiksoord, een van de Koloniën van Weldadigheid. (Foto: CC/Flickr.com | Jasha)

Na jarenlange voorbereidingen door alle betrokkenen in Nederland zal het Werelderfgoedcomité van Unesco tijdens zijn jaarlijkse vergadering besluiten of de Koloniën van Weldadigheid de werelderfgoedstatus krijgt. Als het besluit positief is, zal het totaal aan werelderfgoedsites in het Koninkrijk op 11 komen. Wereldwijd zijn er op dit moment 1073 sites. De laatste Nederlandse inschrijving was de Van Nellefabriek in 2014.

Deze internationale erkenning is voorbehouden aan een selecte groep van monumenten, natuurgebieden en landschappen die uniek en van universele waarde voor de mensheid is. Het vereist allereerst opname op de nationale Voorlopige Lijst van potentieel werelderfgoed. Daarna wordt een uitgebreid nominatiedossier opgesteld. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doet de uiteindelijke voordracht voor de Werelderfgoedlijst.

De Nederlandse Unesco Commissie heeft​ een overzicht gemaakt van de belangrijkste vragen en feiten over het voordragen van een erfgoed voor de Werelderfgoedlijst en de criteria waar een potentiële site aan moet voldoen. Voor meer informatie zie het dossier werelderfgoed

In 2018 slaan Europese erfgoedorganisaties de handen ineen om de verscheidenheid van het cultureel erfgoed van Europa te vieren. Op de website van het Europese Erfgoedjaar treft u een overzicht aan van alle activiteiten.