Vrouwelijke hoogleraren blijven sterk in de minderheid

Het aantal vrouwelijke hoogleraren is in het afgelopen jaar gegroeid met 1,2%. Bijna 1 op de 5 hoogleraren is vrouw (19,3%). Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren dat jaarlijks een monitor publiceert.

Functiecategorieën

Het percentage vrouwelijke afstudeerders ligt in Nederland nog altijd ruim boven de 50%. Vervolgens neemt het aandeel vrouwen in elke opeenvolgende functiecategorie drastisch af. Van de universitair docenten is in 2016 ongeveer 1 op de 3 vrouw, van de universitair hoofddocenten is dat ongeveer 1 op de 4 en van de hoogleraren is slechts ongeveer 1 op de 5 vrouw. Het zal nog tot 2051 duren voordat er een evenredige M/V-verdeling onder hoogleraren is ontstaan.

Promovendi

Voor het vijfde jaar op rij daalt het percentage vrouwelijke promovendi, dit terwijl er het afgelopen jaar een flinke groei te zien was van het totale aantal promovendi. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren roept universiteiten dan ook op niet alleen te focussen op het behalen van streefcijfers aangaande de vrouwen in de hoogste echelons van de wetenschap, maar ook aandacht te besteden aan de nieuwe generatie vrouwelijke wetenschappers.

Kosten

Het LNVH liet voor de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017 berekenen wat het verlies van het vrouwelijk wetenschappelijk talent de universiteiten jaarlijks kost. Prof. dr. Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en Wilma Henderikse, directeur bij VanDoorneHuiskes, bogen zich er in een theoretische exercitie over en stelden vast dat de uitstroom van vrouwen de universiteiten gemiddeld zo'n 68 miljoen euro per jaar kost aan productiviteitsverlies.

Het LNVH en de Nederlandse Unesco Commissie zijn partners in het L'Oréal-Unesco ‘for women in science’-beurzenprogramma. 

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Results

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

More articles