Vier nieuwe scholen treden toe tot het Unesco-scholennetwerk

Het Unesco-scholennetwerk in Nederland is recent uitgebreid met vier nieuwe scholen. Na een oriëntatiejaar heeft Unesco Parijs de aanvragen voor lidmaatschap goedgekeurd. 

Het Grotius College is een middelbare school in Delft, met wereldburgerschap en internationalisering stevig in de beleidsplannen verankerd. De school heeft veel aandacht voor met name wereldburgerschap en intercultureel leren en heeft al in het oriëntatiejaar een grote betrokkenheid bij het netwerk getoond.

Het Jac. P. Thijssecollege uit Castricum heeft een sterk profiel op internationalisering, en geeft dat nu verdieping door aan te sluiten bij het Unesco-netwerk. De school is op een vooruitstrevende manier bezig met leren, door bijvoorbeeld internationale vraagstukken op een geïntegreerde manier bij vakken te behandelen. 

De J.P. Coenschool is een basisschool in Amsterdam-Oost met een grote ouderbetrokkenheid. Het initiatief om aan te sluiten bij het Unesco-netwerk kwam van de ouderraad Ouders van Coen. Het is een echte buurtschool met een veelheid aan culturen binnen haar muren. 

De Marnix Academie Utrecht is een zelfstandige Pabo uit Utrecht. De school kiest duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap als speerpunten. Vanuit de focus op duurzaamheid is de school al goed bekend met Unesco en haar Education for Sustainable Development programma.  

Naast het officiële certificaat uit Parijs (zie foto) krijgen de scholen als lid van het scholennetwerk een bordje voor op de deur en een Unesco-scholenvlag.  Zij mogen zich nu ook naar buiten presenteren als Unesco-school.  

De Vrije Ruimte uit Den Haag heeft besloten het netwerk te verlaten. Dat brengt het totaal aantal Nederlandse Unesco-scholen nu op 46.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

More articles