Unesco financiert aardwetenschappelijk onderzoek

Tot 15 oktober kunnen onderzoeksaanvragen in de aardwetenschappen worden ingediend bij Unesco’s International Geoscience Programme (IGCP). IGCP is opgericht om de internationale samenwerking binnen aardwetenschappelijke onderzoeksprojecten te bevorderen. 

Unesco is de enige organisatie van de Verenigde Naties met een mandaat om onderzoek en praktijk van geologie en geofysica te ondersteunen. Jaarlijks financiert IGCP rond de twintig projecten. Deze subsidies kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld conferenties, uitwisseling, veldbezoeken, seminars en andere activiteiten die internationale samenwerking bevorderen.  

IGCP is een gezamenlijk programma van Unesco en de International Union of Geological Sciences. Het is opgericht ten tijde van de Koude Oorlog om wetenschappers van ‘West’ en ‘Oost’ bij elkaar te brengen. Vandaag de dag blijft het bevorderen van internationale samenwerking van aardwetenschappers het hoofddoel, met name tussen ontwikkelde landen en landen in ontwikkeling. Daarnaast beoogt het jonge en vrouwelijke wetenschappers een steviger plek te geven binnen het internationale wetenschappelijke veld.

Programma’s die onder het IGCP worden gefinancierd zijn divers en hebben raakvlakken met hydrologie, ecologie, biologie, oceanografie en de atmosferische wetenschappen. Het programma kent vijf thema’s

  • Earth Resources: Sustaining our Society;
  • Global Change and the Evolution of Life: Evidence from the Geological Record;
  • Geohazards: Mitigating the risks;
  • Hydrogeology: Geoscience of the water cycle;
  • Geodynamic: Control our environment.

Voor meer informatie over het indienen van onderzoeksvoorstellen kunt u contact opnemen via info [at] unesco.nl.

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

More articles