Stuur een muzikale ansichtkaart naar conflictgebieden

Op 23 mei was er in Culemborg een speciale workshop voor Unesco-scholen, waarin (muziek)docenten konden kennismaken met het project Musical Postcards. 

En omdat wij UNESCO-school zijn, ik dat ook belangrijk vind, ik ook wel eens met muziek bezig ben en er toch maar één les uitviel, reisde ik dus naar Culemborg. Maar waar gaat het eigenlijk over?

In dit project sturen kinderen uit Nederland en andere plekken op de wereld (waaronder conflictgebieden in het Midden-Oosten) elkaar een muzikale ansichtkaart. Door de muziek laten zij elkaar kennismaken met elkaars situatie en cultuur.
 
Het project is een initiatief van componist Merlijn Twaalfhoven, die in 2011 een UNESCO-award kreeg als Young Artist voor interculturele dialoog tussen de Arabische en Westerse wereld. Naast Merlijn is Amer Shanati betrokken bij de workshop. Hij is muziekleraar en musicus, zeer bevlogen om kinderen (en zeker kinderen die net in Nederland zijn) zich te laten uiten via muziek. Zijn credo luidt: wanneer in elke familie een kind een muziekinstrument bespeelt, zal er vrede zijn in de wereld.

In de ochtend vertelden Merlijn en Amer over hun achtergronden en hun dromen: jongeren muziek laten componeren waarin ze hun verhaal vertellen. Daarvan filmpjes maken en die sturen naar iemand die dan een antwoord componeert. Als voorbeeld kregen we twee filmpjes te zien: een Syrische (nu in München) die indrukwekkend zong over haar situatie en haar droom en een Syriër (in Leiden) die op keyboard een muziekstuk liet horen, waardoor wij iets van zijn situatie konden voelen.

Na de lunch mochten we in groepjes van 3 een antwoord op één van de twee filmpjes maken. Wij kozen voor het muziekstuk van Hasan: vanuit het thema in mineur van zijn compositie draaiden we naar majeur met een eigen hoopvol thema met een open eind. Dat was een goed idee, maar de uitvoering ervan was lastiger. De bedoeling was dat het werd uitgevoerd door Merlijn op altviool en Amer op ud (een Arabisch snaarinstrument). Maar om in 5 minuten de melodieën en ideeën over te brengen, was teveel gevraagd. De andere groepjes hadden meer voor improvisatie gekozen, wat het voor de musici gemakkelijker maakte. Ook daarbij ging het om het overbrengen van je gevoel. 

En wat kan school ermee? Het project kan ingehuurd worden om op elke door de school gewenste wijze uitgevoerd te worden: dus in een klas, in een geselecteerde groep, in een projectweek of juist niet. De gemaakte composities kunnen door leerlingen zelf uitgevoerd worden, maar het is ook mogelijk om composities te schrijven voor professionele musici. Dan wordt je compositie in een concert uitgevoerd en natuurlijk ook op film vastgelegd. Dat is zeker een enorme kick. Ik weet zeker dat ook dit project een verrijking kan zijn en vakoverstijgende, vormende waarde heeft. 

Alwies Cock, Tabor College locatie Werenfridus

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

More articles