‘Wikipedian in Residence’ start bij Nederlandse bewaarinstellingen

Om 11 april heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van het Wikipedia-project van het Nederlandse Memory of the World Comité. Nederlandse bibliotheken, archieven en musea lieten zich voorlichten over de komst van een ‘Wikipedian in Residence’ die samen met de instellingen gaat experimenteren met de inzet van Wikipedia bij het toegankelijk maken van hun collecties.

Deze collecties staan geheel of gedeeltelijk op het MoW-Register, een lijst met documenten van ‘wereldbetekenis’ die Unesco onderhoudt en waar vanuit Nederland elf items op staan ingeschreven

Kracht van Wikipedia

Wikipedia hoort samen met Google en YouTube tot de meestgebruikte websites wereldwijd. Om de kracht van Wiki te tonen liet een van de sprekers, Olaf Janssen van de Koninklijke Bibliotheek (KB), de deelnemers een voorbeeld zien. De digitale reproductie van het boek Nederlandsche vogelen van C. Nozeman en C. Sepp is op de website van de KB zo'n 35.000 keer bezocht; dat is niet slecht, maar de illustraties die de KB heeft geschonken aan Wikisource, en die hun weg gevonden hebben naar vele ornithologische artikelen op Wikipedia, zijn honderd keer zoveel bekeken.

 

Technische en juridische hordes

Het aanstellen van een Wikipedian in Residence is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sandra Fauconnier, kunsthistoricus en ervaaren Wikipediaan, zal de functie van mei tot juli 2017 gaan vervullen. Het inwijden van de instellingen in de wereld van Wiki omvat meer dan alleen de bekende online encyclopedie. Ze zal vooral helpen met de technische en juridische hordes die genomen moeten worden bij het toevoegen van digitale afbeeldingen en andere gegevens in Wikisource en Wikidata, en in het mobiliseren van de Wiki-gemeenschap om de gedeelde gegevens te gebruiken voor het schrijven van artikelen.

Het Memory of the World Comité sluit in dit project aan bij het Netwerk Digitaal Erfgoed en bij het werk van de Wikipedian in Residence bij Unesco in Parijs, John Cummings. Wikimedia Nederland steunt het project.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

More articles