15
Apr

Maak bij ‘Thinking Planet’ kennis met denktradities uit de hele wereld

Tivoli Vredenburg, Utrecht

Op 15 april organiseert Filosofie Magazine het evenement ‘Thinking Planet’ in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Thinking Planet laat bezoekers kennismaken met filosofen en denktradities uit verschillende delen van de wereld.


Bang voor het vreemde

Wereldwijd trekken mensen zich terug achter grenzen en zijn ze bang voor het vreemde. Maar waarom zouden we ons denken beperken? Er is een rijkheid aan gedachten, verspreid over alle werelddelen. Van Oosterse wijsheid – Tao, boeddhisme – tot Afrikaanse Ubuntu, van soefisme tot inheemse filosofieën uit Amerika en Australië. Het avondvullende programma telt meer dan 40 nationale en internationale sprekers, kunstenaars en muzikanten. 

Mondiale uitdagingen

U kunt gesprekken bijwonen over actuele mondiale uitdagingen of meer te weten komen over wereldfilosofie bij één van de inleidende colleges. Denk mee over uitdagende thema’s en laat u verrassen door muziek en kunst. Thinking Planet is voor iedereen die zich wil openstellen voor andere ideeën, die eigen ideeën durft te bevragen en ruimte biedt aan verandering.

Patronage

UNESCO heeft patronage toegekend aan het initiatief Thinking Planet, omdat het diverse filosofische stromingen toegankelijk maakt voor een breed publiek, en het een plek is waar ideeën en gedachten uitgewisseld en gedeeld worden. Het evenement biedt een platform voor een ethische discussie over wereldwijde tradities, identiteit en waarden, en draagt volgens UNESCO zodoende bij aan het bevorderen van intercultureel begrip.

Voor het bestellen van kaarten en meer informatie: www.thinkingplanet.nl  

Meer events

12
Oct

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit? 

5
Oct

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

12
Oct

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er juist meer ruimte voor komen?

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

More articles