Samenwerking tussen ‘Memory of the World’-instellingen van start

Eind januari zijn voor het eerst alle Nederlandse archieven, bibliotheken en bewaarinstellingen bijeengekomen die documenten in hun collectie hebben met de UNESCO-status ‘Memory of the World’. Het Nederlandse Memory of the World Comité nodigde de instellingen uit om na te denken over onderlinge samenwerking. Ook instellingen die vorig jaar een nominatie hebben ingediend en die later dit jaar van UNESCO hopen te horen dat deze is goedgekeurd, waren aanwezig.

Op het Register van het Memory of the World programma verzamelt UNESCO documentair erfgoed van wereldbetekenis. Zo bevat de lijst onder meer de oudste gedrukte boeken uit Korea, het autograaf van Beethovens negende symfonie en de film The Wizard of Oz.

Nederland

Nederland heeft op dit moment elf elementen op het Register staan, waaronder de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, het Utrechts Psalter en een tekst van een epos uit Sulawesi dat in de 19de eeuw werd opgetekend door een Nederlandse zendeling. Curaçao heeft ook Memory of the World items, waaronder het eerste gedrukt boek in het Papiamentu, de Catecismo Corticu.

Erfgoedinstellingen kunnen documentair erfgoed – manuscripten, boeken, archivalia, film, foto’s of digitaal erfgoed – aan het Memory of the World Register laten toevoegen als zij in een nominatie kunnen bewijzen dat dit erfgoed ‘wereldbetekenis’ heeft. Vanaf 2003, toen de bibliotheek van Ets Haim en de VOC archieven van het Nationaal Archief als eerste Nederlandse collecties aan de lijst toegevoegd werden, is geleidelijk een lijst met Nederlands erfgoed ontstaan, die onbedoeld ook een beeld geeft van onze geschiedenis. De Nederlandse lijst valt met name op door het grote aantal nominaties met buitenlandse partners, wat getuigt van de intensieve banden met de wereld om ons heen.

Samenwerking

De deelnemende instellingen bleken zeer geïnteresseerd om samen te werken, vooral op het gebied van publiciteit en belangenbehartiging. Om die reden was ook een vertegenwoordiger van de Stichting Werelderfgoed Nederland uitgenodigd, om over de samenwerkingservaringen tussen de UNESCO werelderfgoedsites in ons land te spreken. 

De komende tijd doen zich verschillende mogelijkheden voor om de samenwerking daadwerkelijk op te starten, bijvoorbeeld bij het project rond een ‘Wikipedian in Residence’ die dit jaar wordt aangesteld met als doel om Nederlands documentair erfgoed beter zichtbaar te maken op Wikipedia.

Korte presentaties deelnemende instellingen:

 

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

More articles