Hoe evacueer je erfgoed in gevaar?

Wat kun je doen als museumcollecties of archeologische sites gevaar lopen beschadigd te raken door oorlogs- of natuurgeweld? Een nieuwe en zeer praktische handleiding voor reddingswerkers biedt uitkomst. Het handboek  Endangered Heritage: emergency evacutation of heritage collections is een uitgave van ICCROM en UNESCO. 

Stappenplan

Het handboek legt in simpele illustraties en stappen uit hoe een noodevacuatie van een collectie valt te organiseren. De beschreven workflow behandelt onder meer het documenteren van een evacuatie, het veilig transporteren van objecten en de tijdelijke opslag ervan. Ook is er aandacht voor het stellen van prioriteiten en realistische doelen. 

Praktijk

De instructie is gebaseerd op de jarenlange praktijkervaring die ICCROM opdeed met het redden van cultureel erfgoed in crisissituaties en vloeit voort uit het belangrijkste programma van de organisatie: ‘First Aid to Heritage in times of Crisis’. 

Voorbereiding

De handleiding helpt erfgoedinstellingen vernietiging of plundering van culturele objecten tijdens een crisis te voorkomen, maar kan ook worden gebruikt om mensen en instellingen te trainen zich beter voor te bereiden op een dergelijke crisis.