Nieuwe UNESCO-Leerstoel over 'Open Education' aan de Open Universiteit

Sinds januari heeft de Open Universiteit een nieuwe leerstoel ingesteld, die onderzoek doet naar Open Education. Prof. dr. Marco Kalz is benoemd als leerstoelhouder. De chair zal onderzoek doen naar het toegankelijk maken van (hoger) onderwijs met behulp van digitale technologieën. 

Marco Kalz (Foto: Open Universiteit)SDGs 

Kalz: “Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties is dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben een leven lang te leren (SDG 4). Digitale technologie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Denk maar aan open onderwijs en de massale open cursussen als MOOCs.” De leerstoel heeft als bijzonder aandachtspunt de socio-economische en culturele dimensie van open onderwijs. “De technologie biedt kansen, maar tegelijkertijd moeten we opletten dat we mensen die minder computervaardig zijn of minder toegang hebben tot ict niet uit het oog verliezen.”, aldus Kalz.

Kennisinfrastructuur

Daarnaast is er speciale aandacht voor de betekenis van massale open cursussen (MOOCs) als een basale kennisinfrastructuur om de grootste maatschappelijk problemen van deze tijd op te lossen. Kalz: “We willen met internationale partners bouwen aan deze kennisinfrastructuur. Samen moeten we kijken welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om doelgericht maatschappelijke problemen op te lossen. Daarbij spreken we ook wel van glocal problemen: problemen met een globale impact waarvoor de oplossing ligt in lokale activiteiten. De kennis en vaardigheden om dat soort problemen op te lossen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Activiteiten

Kalz kan voor de activiteiten van de leerstoel steunen op een breed netwerk. Hij gaat onder meer samenwerken met de African Virtual University (AVU), Shanghai Open University (SOU), Tangaza University College, het International Training Center of the International Labour Organisation (ITC-ILO) en enkele Europese partners (EADTU, IPTS, EATEL). Als een van de eerste activiteiten in 2017 organiseren zij samen het symposium ‘Open education in Africa’. Dat vindt plaats tijdens het jaarlijkse congres van het Open Education consortium (10 maart 2017).

Tweede UNESCO-leerstoel

Voor de Open Universiteit is dit de tweede UNESCO leerstoel. Eerder al kende UNESCO de leerstoel ‘Kennis transfer voor duurzame ontwikkeling met behulp van ICTs’ toe aan de Open Universiteit.

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Results

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

More articles