UNESCO lanceert sociaal-wetenschappelijk rapport over ongelijkheid

Op 17 oktober heeft UNESCO de nieuwe editie van het tweejaarlijkse World Social Sciences Report gelanceerd. In het rapport wordt vanuit verschillende sociale wetenschappen een wereldwijd probleem behandeld. Dit keer is het thema ongelijkheid. 

Ongelijkheid is een logische keuze omdat het als subthema terugkomt bij bijna alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in de ontwikkelingsagenda 2030 van de Verenigde Naties. Er is zelfs een apart doel, SDG10 - reduced inequalities, voor opgenomen. Ongelijkheid belemmert het verwezenlijken van andere ontwikkelingsdoelen zoals armoedebestrijding, gezondheid, en gender en diversiteit.

Naast economische komen ook andere aspecten van ongelijkheid aan bod, zoals ongelijkheid tussen verschillende delen van de wereld, strategieën om ongelijkheid te bestrijden, de gevolgen van ongelijkheid en de noodzaak voor toekomstig onderzoek op dit gebied. 

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, zei bij de lancering: “This report is a wake-up call. Closing the gap in social science research into inequalities is vital to achieving the cross-cutting ambition of Agenda 2030 for transformations that ‘leave no one behind’”.  

Conclusies

Het rapport concludeert dat het behalen van de SDGs ernstig aangetast wordt door hardnekkige ongelijkheid. Economische en politieke macht zijn in toenemende mate in handen van een kleine bovenlaag. Dit bedreigt ontwikkeling, sociale cohesie en ondermijnt democratische systemen. De wereldwijde ongelijkheid is weliswaar afgenomen, onder meer door opkomende landen als China en India, maar de ongelijkheid binnen landen neemt toe. 

Ongelijkheid is niet alleen een kwestie van inkomen en vermogen. Het rapport onderscheidt naast de economische kant ook ongelijkheid op het gebied van politieke ontwikkeling, cultuur, milieu, ruimtelijke verdeling en kennis.

Het rapport doet aanbevelingen voor een interdisciplinaire, inclusieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksagenda die kan bijdragen aan het aanpakken van ongelijkheid en benadrukt het belang om te investeren in kennis en onderzoek. 
 

Nederlandse bijdrage

Het World Social Sciences Report ‘Challenging Inequalities: Pathways to a Just World’ is een tweejaarlijkse uitgave van UNESCO, de International Social Science Council en het Institute of Development Studies. 107 auteurs uit 40 landen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het rapport, waaronder twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, dr Evelyne Baillergeau en prof. dr Jan Willem Duyvendak. In hun bijdrage “social inequality and young people in Europe: their capacity to aspire” stellen zij dat het bevorderen van de capaciteit van jongeren om ambities te hebben en deze te verleggen, kan bijdragen aan het bestrijden van sociale ongelijkheid.  

Meer informatie op de website van UNESCO.

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

More articles