Nieuwe UNESCO-leerstoel in Open Educational Resources

Als eerste Nederlandse hbo-onderwijsinstelling heeft Fontys een UNESCO leerstoel toegekend gekregen voor Open Educational Resources (OER). Leerstoelhouder is lector Robert Schuwer van Fontys Hogeschool ICT. 

Open leermaterialen

OER zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren, waarmee het een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties (SDG4): in 2030 moeten alle mensen onderwijs krijgen van goede kwaliteit. Dit onderwijs moet overal ter wereld op een gelijkwaardige manier toegankelijk zijn en iedereen moet mogelijkheden krijgen om een leven lang te leren..

Adoptie

Doel van de leerstoel is het doen van praktijkgericht onderzoek naar adoptie van open leermaterialen en andere vormen van open onderwijs door docenten. Schuwer: “Via het netwerk van UNESCO OER Chairs wil ik de onderzoeksresultaten verspreiden en ook, via gezamenlijk onderzoek, meer inzicht krijgen in de invloed van de omgeving waarin de docent zich bevindt. Zo is de technische infrastructuur in veel landen een aanzienlijke hindernis voor toegang tot gedeelde leermaterialen, maar is anderzijds de nood aan dergelijke leermaterialen erg hoog.

Realisatie SDG4

“Hoe beïnvloedt dat adoptie? Uiteindelijk moeten de resultaten bijdragen aan realisatie van SDG4. In mijn overtuiging is goed onderwijs voor iedereen de sleutel om te komen tot een wereld waarin ieder individu zijn of haar capaciteiten kan ontwikkelen en zo bij kan dragen aan een betere wereld. Ik beschouw het als een eer via deze leerstoel daaraan te mogen meewerken.”

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Results

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

More articles