21
Oct

4e UNESCO Masterclass over Mensenrechten, Armoede en de SDG's

Wat houdt een mensenrechtenbenadering bij de aanpak van armoede in? En in hoeverre geven de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties blijk van zo'n benadering? In aansluiting hierop: wat is de rol van staten en de internationale gemeenschap bij de uitroeiing van armoede bekeken vanuit een mensenrechtenperspectief?

Masterclass

Prof. dr. Fons CoomansIn de vierde aflevering van de online masterclass serie over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zal Fons Coomans, UNESCO-leerstoelhouder ‘Human Rights and Peace’ aan Maastricht University, ingaan op de verschillende betekenissen van de begrippen armoede en ontwikkeling en de relatie met de mensenrechten. De masterclass wordt live uitgezonden in samenwerking met de Open Universiteit en vindt plaats op vrijdag 21 oktober van 13.00 tot 14.00 uur.

Meechatten? Dan eerst registreren 

Gespreksleider bij deze masterclass is Anouschka Laheij.

Update

De masterclass met Fons Coomans is inmiddels beschikbaar via youtube:

Eerdere afleveringen

De eerste inleidende masterclass over UNESCO en de SDG's kunt u hier terugkijken.

De tweede masterclass over duurzaamheid en leren kunt u hier terugkijken.

De derde masterclass over duurzaamheid in een kennisdemocratie kunt u hier terugkijken.

Meer events

28
Aug

Op 28 augustus organiseert de Nederlandse Unesco Commissie in samenwerking met Stadsarchief Breda een informatieve middag over preventieve conservering en het beredderen van documentair erfgoed.

24
Aug

Op 24 augustus 2018 vertoont de Unesco Commissie in het Chassé theater in Breda The Destruction of Memory, een prijswinnende documentaire over de vernietiging van cultureel erfgoed en de gevolgen daarvan voor de mensheid. Na de documentaire zal een panel met experts met elkaar en de zaal in debat gaan.

5
Oct

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

12
Oct

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er juist meer ruimte voor komen?

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Results

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

More articles