UNESCO plaatst 21 erfgoederen op de Werelderfgoedlijst

In Istanbul in Turkije heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO op zondag 17 juli de jaarlijkse vergadering afgesloten. De 21 lidstaten in het comité velden een oordeel over 27 culturele en natuurlijke erfgoederen die genomineerd waren voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Uiteindelijk zijn er 21 sites ingeschreven waarvan 12 culturele, 6 natuurlijke en 3 gemengde sites. 

Tijdens eerste week van de vergadering zette het comité waardevolle stappen voor de bescherming van het natuurlijk en cultureel van uitzonderlijke waarde voor de wereld. Tevens beoordeelde het comité de staat van onderhoud en beheer van meer dan 150 werelderfgoederen op de agenda. 

Het comité kende tijdens de 40e sessie de werelderfgoedstatus toe aan meerdere nieuwe erfgoederen waaronder sites in China, Griekenland, India en Soedan. Naast nieuwe inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst besprak het comité ook de speciale lijst van Werelderfgoederen in Gevaar

Het comité besloot de vijf werelderfgoederen in Libië en de oude steden in Djenné, Mali, die te lijden hebben onder gewapend conflict, aan de 'Gevarenlijst' toe te voegen. Grootschalige infrastructurele projecten voor toerisme, waaronder de bouw van hotels, vormden de aanleiding voor de gevarenstatus van het historische centrum van Shakrisyabz in Oezbekistan. Momenteel staan 55 werelderfgoederen op de Gevarenlijst. De Micronesische eilandjes Nan Madol werden na inschrijving op de Werelderfgoedlijst ook direct aan de Gevarenlijst toegevoegd. Hiermee onderstreepten de comitéleden de kwetsbaarheid van het erfgoed en de urgentie voor extra bescherming. 

Djenné in Mali (Foto: CC/Flickr.com | Willemstom)

De 21 nieuwe werelderfgoederen zijn:

Cultureel werelderfgoed

Natuurlijk werelderfgoed

Cultureel en natuurlijk werelderfgoed

De 40e sessie van het comité stond gepland van 10 tot en met 20 juli maar werd om veiligheidsredenen ingekort. De niet besproken agendapunten zullen op een later tijdstip bij UNESCO in Parijs alsnog worden besproken. Meer informatie op de website van UNESCO's Werelderfgoedcentrum.