1
Jul

Tweede UNESCO Masterclass over duurzaamheid en leren

Waarom en onder welke voorwaarden handelen mensen wel of niet duurzaam? Welke competenties komen daarbij van pas, en kun je die ontwikkelen? In de tweede masterclass over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zal Paquita Pérez Salgado, UNESCO-leerstoelhouder aan de Open Universiteit, proberen een antwoord te geven op dit type vragen. De masterclass vindt plaats op vrijdag 1 juli van 13.00 tot 14.00 uur.

Prof.dr. Paquita Perez is UNESCO Chair in Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by ICTs. Aan de hand van drie thema's zal ze in de masterclass het onderwerp 'duurzaamheid en leren' behandelen. 

  • Hoe kun je effectieve veranderingen naar duurzaamheid voor elkaar krijgen? Dit onderzoek richt zich op competenties en vaardigheden die bijdragen aan het bereiken van een duurzame samenleving, waarbij gefocust wordt op professionals en op het hoger onderwijs. Dit thema is gerelateerd aan de SDG's onderwijskwaliteit (4), gendergelijkheid (5) innovatie (9) en partners (17).
     
  • De voor iedereen gratis toegankelijke cursus op Master's niveau: ‘Lived Experience of Climate Change’, die ontwikkeld is met acht Europese partners en handelt over multi-, inter- en transdisciplinariteit. Dit thema sluit aan bij SDG's klimaatactie (13), schone energie (7) en partners (17).
     
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat het bereiken van het ene doel, een ander doel niet tegenwerkt? Dit onderzoek gaat over bruikbare kennisconcepten voor duurzame ontwikkeling. Er blijken op dit gebied grote regionale, sociale, gender- en culturele verschillen te zijn. Dit thema sluit aan bij de geïntegreerde benadering van de SDG's

Gespreksleider bij deze masterclass is Anouschka Laheij. De live uitzending van de Masterclass is gratis. Voor deelname aan de chatsessie met de expert, is het nodig u vooraf te registreren.  

Deze masterclass is de tweede in een serie van vijf over het brede werkterrein van UNESCO en hoe dat zich verhoudt tot de onlangs gelanceerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen  van de Verenigde Naties en de 2030-agenda voor mondiale ontwikkeling. Vijf Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders verzorgen de verschillende modules. De reeks wordt verspreid over 2016 aangeboden.

Update:

Kijk hier de masterclass terug:

De eerste masterclass kunt u hier terugkijken.

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Results

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

More articles