Inauguratie UNESCO-hoogleraar Arjen Wals

Op 17 december heeft aan de Universiteit van Wageningen de inauguratie plaatsgevonden van Prof. Dr. Ir. Arjen Wals tot  hoogleraar ‘Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability’. De leerstoel is een UNESCO-leerstoel. 

Zijn inaugurale rede kreeg de titel Beyond unreasonable doubt: education and learning for socio-ecological sustainability in the anthropocene.

Professor Wals was sinds 2010 buitengewoon hoogleraar in dezelfde leerstoel.

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Results

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

More articles