23-28
May

UNESCO Week van de Kunsteducatie in het teken van vluchtelingen

Van 23 - 28 mei 2016 vindt de jaarlijks UNESCO Week van de Kunsteducatie plaats. De week staat in het teken van vluchtelingen en cultuur, met uitgelichte lokale culturele activiteiten, lezingen en openbare gesprekken, en een inspiratiedag. 

Iedereen heeft het recht om in vrijheid deel te nemen aan kunst en cultuur en zich kunstzinnig en creatief te ontwikkelen. Dat geldt ook voor vluchtelingen, die veelal vanwege geweld en onderdrukking hun geboorteland moesten verlaten. 

Op tal van plaatsen in Nederland zetten vrijwilligers, amateurkunstverenigingen, individuele kunstenaars en scholen zich in voor culturele activiteiten van en met vluchtelingen. 

Campagne

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ondersteunt de week met een publiciteitscampagne waarmee ze verschillende activiteiten in het licht zal zetten. Het instituut organiseert daarnaast diverse lezingen en debatten over culturele diversiteit en over het recht om zich in vrijheid kunstzinnig en creatief te mogen te ontwikkelen. 

Bekijk het volledige programma van de UNESCO Week in de digitale flyer:

Partners

Het LKCA organiseert de UNESCO Week van de Kunsteducatie 2016 in overleg met de Nationale UNESCO Commissie en in samenwerking met Stichting de Vrolijkheid, De Werkelijkheid, OndertussenOnderweg, The Refugee Company, Karavaan Festival, Witte de With Center for Contemporary Art, Universiteit voor Humanistiek, Reinwardt Academie en andere partners.

ENO

Het LKCA neemt deel aan het European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education, linked to UNESCO (ENO). Instellingen uit inmiddels twaalf Europese landen zijn vertegenwoordigd in ENO, dat 16 november 2015 in Berlijn is opgericht als vereniging. ENO streeft naar een officieel partnerschap met UNESCO en ieder lid werkt in het eigen land samen met de Nationale UNESCO Commissie aldaar. De leden van ENO hebben afgesproken dat ieder van hen aandacht besteedt aan de jaarlijkse UNESCO International Arts Education Week. Culturele diversiteit in en door cultuureducatie is een hoofdthema van ENO en van de activiteiten van het LKCA als lid van het netwerk.

 

Meer events

21
Apr

Op 21 april vindt in Utrecht de tweede editie plaats van het Internationaal Filosofiefestival ‘Thinking Planet’. Het festival ontvangt ruim 40 nationale en internationale denkers, die het publiek kennis laten maken met niet-westerse denktradities van over de hele wereld.

Foto van een groep beelden van dansers

Het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen bestaat sinds 2005. Het benadrukt onder meer het recht dat landen bezitten om een eigen cultuurbeleid te voeren en het belang van vrij verkeer van culturele goederen en diensten. Maar het gaat ook over de pluriformiteit in de cultuursector. Nederland ratificeerde het verdrag in 2009. In 2017 is voor de tweede keer aan Unesco Parijs verantwoording afgelegd over de implementatie van het verdrag.

More articles