Nederland wil ambacht molenaar nomineren als immaterieel erfgoed

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft besloten het molenaarsambacht te nomineren voor UNESCO's  Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed. Zij neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over. 

Minister Bussemaker nomineert het molenaarsambt voor UNESCO's Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders gaan de komende maanden een nominatiedossier samenstellen. Dat dossier wordt in het voorjaar van 2016 ingediend bij UNESCO.

Kennis over het ambacht

Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen en dreigde het ambacht van de molenaar uit te sterven. Tegenwoordig laten een aantal beroepsmolenaars en honderden vrijwilligers de wind- en watermolens in Nederland weer draaien en is er een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar  te delen met het grote publiek, bijvoorbeeld door de organisatie van de Nationale Molendag en een molenapp.

Voordracht

Eerder had de minister de Raad voor Cultuur gevraagd om vijf kansrijke kandidaten te selecteren  voor een internationale voordracht. Volgens de raad is het voor een volwaardige selectieprocedure nog te vroeg. Het formele traject moet op een aantal punten nog ontwikkeld worden.  Daarom heeft de Raad maar één kandidaat voorgedragen.

Gehele koninkrijk

De raad adviseert de periode tot de volgende nominatie te benutten om de inventarissen van het Koninkrijk der Nederlanden op orde te brengen en het formele traject − in samenspraak met de Caribische gebieden en landen – te ontwikkelen. Op die manier heeft het gehele koninkrijk gelijke kansen in de procedure. 

Nationale Inventaris 

Het is voor het eerst dat Nederland een ambacht voordraagt voor de Representatieve Lijst van immaterieel erfgoed bij UNESCO. Een traditie, ambacht of sociale gewoonte moet eerst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn geplaatst voordat nominatie mogelijk is. De coördinatie van deze inventaris is in handen van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

Results

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.

De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

More articles