Geopark de Hondsrug krijgt internationale UNESCO-erkenning

Op 17 november heeft de Algemene Vergadering van UNESCO besloten om de 120 Geoparken in de wereld een UNESCO-status toe te kennen. De parken mogen zich vanaf 1 januari 2016 een UNESCO Global Geopark noemen. De nieuwe UNESCO-status is een bijzondere erkenning en zal, naar verwachting, een toeristische impuls en economische spin-off geven. Nederland telt op dit moment één Global Geopark, de Hondsrug in Drenthe, dat deze status sinds 2013 in bezit heeft. 

UNESCO Global Geopark De Hondsrug.

Wat is een Geopark?

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners, ondernemers, instellingen en scholen met elkaar dit verhaal zichtbaar. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving wordt omgegaan. 

Mondiaal netwerk

Alle geoparken zijn lid van het Global Geoparks Network (GGN), een internationaal samenwerkingsplatform. Tot op heden stond dit netwerk alleen onder toezicht van UNESCO, maar het wordt nu ondergebracht bij de aardwetenschappelijke tak van de organisatie. De aangesloten 120 Geoparken krijgen een officiële UNESCO-status. Voordelen hiervan zijn de vergroting van de zichtbaarheid dankzij het UNESCO-label, de betere afstemming met andere UNESCO-programma’s, eenduidige kwaliteitsnormen voor deze gebieden en meer kennisuitwisseling. 

Betekenis voor het Hondsruggebied

Voor de Hondsrug is de toekenning van de UNESCO-status een grote opsteker. Uit ervaringen met het werelderfgoedprogramma is gebleken dat UNESCO-labels de toeristische aantrekkingskracht van een gebied flink kunnen vergroten. Dat kan een economische spin-off voor het gebied en voor heel Drenthe opleveren. 

UNESCO Global Geopark De Hondsrug.

Geopark de Hondsrug

Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het Hondsruggebied tussen Groningen en Coevorden. Hoe zo’n 150.000 jaar geleden een onvoorstelbare ijsmassa alles platwalste wat op haar weg kwam. Duizenden jaren al wonen er mensen. Zij gaven het Hondsruggebied een unieke bewoningshistorie. Nergens ter wereld is een gebied met vergelijkbare geologische ontstaansgeschiedenis. Aan de hand van exposities en expedities wordt dit unieke geologische en cultuurhistorische verhaal verteld. 

Geopark de Hondsrug is een netwerkorganisatie: er zijn ruim 160 partners bij aangesloten: de provincies Drenthe en Groningen, de 7 Hondsruggemeenten: Groningen, Haren, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Daarnaast participeren de natuurorganisaties, toeristische en recreatieondernemers en het onderwijs.

Geopark De Hondsrug | Foto: Bydrome

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Results

De eerste geoparken zijn opgericht in Europa in 2000. Het Global Geoparks Network  bestaat uit 127 geoparken in 35 landen (stand 2017).

Sinds 2001 ondersteunt Unesco het internationale netwerk van geoparken. In 2015 startte Unesco een nieuw programma het International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), waardoor alle geoparken zich nu ‘Unesco Global Geopark kunnen noemen.    

In Nederland is Geopark de Hondsrug sinds 2013 het eerste en enige Unesco global geopark van Nederland.

More articles