‘Wetenschappelijk onderzoek wezenlijk voor duurzame ontwikkling’

Op 10 november, de Werelddag van de Wetenschap, heeft UNESCO haar vijfjaarslijkse Science Report gepubliceerd. Het rapport, Towards 2030  genaamd, is de weerslag van uitgebreid onderzoek naar de wereldwijde trends en ontwikkelingen in de wetenschap. Een van de opvallende conclusies is dat de meeste landen – ongeacht hun inkomensniveau – wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn gaan beschouwen als dé sleutel tot duurzame ontwikkeling en economische groei. 

Ondanks de financiële crisis zijn de bruto binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling sinds 2007 wereldwijd gestegen met 31%, tot bijna USD 1.500 miljard in 2013. Deze stijging was groter dan die van het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP) in dezelfde periode (20%), en is het gevolg van meer private investeringen in R&D. De publieke investeringen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie liepen juist terug door overheidsbezuinigingen. 

Onderzoeksinvesteringen

De Verenigde Staten staan bovenaan met een aandeel van 28% van de mondiale investeringen in R&D. China (20%) eindigde als tweede, voor de Europese Unie (19%) en Japan (10%). De rest van de wereld vertegenwoordigt 67% van de wereldbevolking, maar slechts 23% van de totale onderzoeksinvesteringen. Desalniettemin groeien researchbudgetten snel. Niet alleen in landen als Brazilië, India en Turkije maar ook in Afrikaanse landen als Kenia, Ghana en Mali. 

Man-Vrouw-verdeling

Het rapport schenkt ook aandacht aan de man-vrouw-verdeling in de wetenschap. Slechts een kleine 30% van de onderzoekers ter wereld is vrouw. Vrouwen hebben moeilijker toegang tot onderzoeksfinanciering en zijn ook minder vertegenwoordigd in hogere functies en in het management van universiteiten. De Europese Unie doet het relatief slecht met 33% vrouwelijke wetenschappelijke onderzoekers. Zelfs de Arabische staten hebben een groter aandeel vrouwelijke wetenchappers. 

Publicatiedruk

Het aantal onderzoekers groeit wereldwijd gestaag door en ligt op dit moment op bijna 8 miljoen. Het rapport bevestigd de toegenomen publicatiedruk. In 2014 steeg het aantal wetenschappelijke publicaties tot 1,27 miljoen per maand. 

Meer trends, kengetallen en overzichten kunt u vinden in de complete versie van het rapport (grootte: 80 MB) of de executive summary.

 

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

More articles