24
Sep

Springtij Forum 2015 op Terschelling: Reinventing the Future

Van 24 tot 26 september vindt het Springtij Forum 2015 plaats. Jaarlijks komen 400 beslissers uit het bedrijfsleven, wetenschappers, NGO’s, overheden, consumenten en burgers bij elkaar om samen de laatste inzichten en initiatieven op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie te delen. 

Andrée van Es, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie is dit jaar een van de sprekers. In haar speech bespreekt ze het 'Mens en Biosfeer'-programma (MAB) van UNESCO. Het Waddengebied is namelijk niet alleen Werelderfgoed, maar ook een Biosfeerregio. 

Evenwicht

Het MAB-programma heeft tot doel een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving te bevorderen. Getracht wordt om door middel van innovatieve methoden natuurbehoud en bescherming van biodiversiteit hand in hand te laten gaan met sociaaleconomische ontwikkeling. Het programma vertaalt de principes van duurzame ontwikkeling naar een lokale context en maakt zo de verbinding tussen wetenschap, maatschappij en beleid. 

Verbinding

Het programma biedt kansen als raamwerk voor de langetermijn investeringen van het Waddengebied. Want het gaat om meer dan alleen natuurbescherming en behoud van de kernzone, de Waddenzee. Juist de verbinding met ontwikkeling in de omliggende kust en eilandgebieden kan leidraad zijn in investeringskeuzes. Investeringen in natuurbehoud, onderzoek, educatie en voorlichting, duurzaam toerisme, innovatie en ondernemerschap, een inclusieve samenleving en lokale identiteit.

Levend laboratorium

“De toekomst van het Waddengebied zou een levend laboratorium moeten zijn voor het toetsen en demonstreren van een integraal beheer van natuurlijke waarden, een laboratorium van ideeën, een motor van internationale samenwerking en een verzamelplaats van wetenschappelijke kennis, ervaring en leermogelijkheden.”

Lees de gehele speech van Andrée van Es.

Meer events

12
Oct

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit? 

5
Oct

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

12
Oct

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er juist meer ruimte voor komen?

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van UNESCO ontwikkelt nieuwe wetenschappelijke kennis voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. MAB wordt ondersteund door een netwerk van biosfeeregio’s – 669 gebieden in 120 landen (stand 2016) – Unesco's proeftuinen voor duurzame ontwikkeling. Natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, onderwijs en economie vinden elkaar in het programma. Nederland telt één Unesco biosfeergebied: de Maasheggen, ingeschreven in 2018.

Results

‘Man and the Biosphere’ is een wetenschapsprogramma van UNESCO dat bestaat sinds 1971. Vanuit wetenschappelijke inzichten wordt gewerkt aan een evenwichtige relatie tussen mens en omgeving in gebieden die een belangrijke ecologische waarde hebben.

Het huidige netwerk telt 660 biosfeergebieden in 120 landen.

Nederland kent één Unesco biosfeergebied, de Maasheggen. Deze status is toegekend in 2018. Daarnaast verkennen enkele regio’s in Nederland momenteel de mogelijkheden om biosfeergebied te worden. 

More articles