Nieuw Europees netwerk voor cultuureducatie

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) gaat deelnemen aan het nieuwe European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO). Het netwerk, dat gelieerd zal zijn aan UNESCO, voorziet in de vestiging van observatoria in een aantal Europese landen die ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in kaart brengen en vergelijkend onderzoek stimuleren en toegankelijk maken.

(Foto: CC / Courtney Carmody)

Zo’n observatorium is geen aparte, nieuwe organisatie, maar een herkenbare activiteit van een of meer bestaande kennisinstellingen in een land. In ieder land stelt de betrokken kennisinstelling een werkprogramma op in overleg met de Nationale UNESCO Commissie aldaar. 

Het ENO wordt eind 2015 officieel opgericht en is een initiatief van de UNESCO-leerstoelhouder voor cultuureducatie aan de Universiteit van Erlangen-Nürnberg. Inmiddels hebben instellingen in acht landen de letter of intent ondertekend. Daarmee verplichten ze zich om vanaf 2016 een aantal gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Op dit moment is het LKCA met de Nationale UNESCO Commissie in overleg over het werkprogramma van het Nederlandse observatorium. 

 

Foto van een groep beelden van dansers

Het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen bestaat sinds 2005. Het benadrukt onder meer het recht dat landen bezitten om een eigen cultuurbeleid te voeren en het belang van vrij verkeer van culturele goederen en diensten. Maar het gaat ook over de pluriformiteit in de cultuursector. Nederland ratificeerde het verdrag in 2009. In 2017 is voor de tweede keer aan Unesco Parijs verantwoording afgelegd over de implementatie van het verdrag.

More articles