Call for nominations: UNESCO/Jikji Memory of the World Prize

UNESCO nodigt alle lidstaten uit om nominaties te presenteren voor de UNESCO/Jikji Memory of the World Prize, een onderscheiding voor individuen, instituten, andere instanties of niet-gouvernementele organisaties die een significante bijdrage hebben geleverd aan het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed.

Het is de zesde editie van de prijs, die werd opgericht om de inscriptie van Buljo jikji simche yojeol op het Memory of the World Register te herdenken en het Memory of the World-programma te promoten. Dit boek, kortweg Jikji, is het oudste nog bestaande boek dat werd gedrukt met metalen drukletters, of in dit geval, -karakters. De Republiek Korea financiert de prijs, in samenspraak met de gemeenteraad van Cheongju.

Het Jikji boek

De richtlijnen en het nominatieformulier zijn hier te vinden. De deadline voor het insturen van nominaties is 15 februari 2015.

De UNESCO/Jikji Memory of the World Prize werd eerder toegekend aan de volgende instanties:
2013 - Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas (ADABI)
2011 - National Archives of Australia
2009 - National Archives of Malaysia
2007 - Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences
2005 - National Library of the Czech Republic

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

More articles