Albana Shala gekozen tot voorzitter van UNESCO's IPDC-Raad

Op 20 november is Albana Shala, werkzaam voor Free Press Unlimited, gekozen tot voorzitter van de Raad van UNESCO's International Programme for the Development of Communication (IPDC). Nederland droeg Shala voor, haar benoeming is voor een periode van twee jaar. Veel delegaties spraken hun waardering uit voor het feit dat er nu voor het eerst een vrouw tot voorzitter is verkozen. Ons land is momenteel een van de 39 landen die zitting hebben in de Raad van het IPDC-programma. Het Ministerie van Buitenlandse zaken geeft jaarlijks een subsidie aan het programma.

Albana Shala, de nieuwe voorzitter van UNESCO's IPDC-Raad.

Wat doet het IPDC?

Het werk van UNESCO om wereldwijd de media te versterken is belegd bij het IPDC. Via dit programma financiert ze jaarlijks kleine projecten in ontwikkelingslanden om de media per plaatse te ondersteunen. In het verleden financierde men vooral apparatuur, tegenwoordig ligt de nadruk meer op training, organisatie en bewustwording.

Een andere belangrijke taak van het IPDC is uitvoering geven aan het VN-brede actieplan voor journalistenveiligheid, waarvoor UNESCO coördinator is. Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, protesteert bij iedere moord op een journalist of mediawerker. Sinds 2006 is dit al bijna 600 keer voorgekomen.

UNESCO vraagt haar lidstaten om ernst te maken met het gerechtelijk onderzoek en vraagt de landen om over de voortgang te rapporteren. De cijfers daarover worden regelmatig doorgegeven aan het VN-mensenrechtencomité in Genève. IPDC werkt ook aan de verbetering van de opleiding van journalisten in Afrika en ontwikkelt en toetst media-indicatoren waarmee landen de stand van zaken rond de ontwikkeling van de media kunnen meten.

UNESCO is de enige VN-organisatie met een mandaat op het gebied van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. 

Results

  • In de periode 2006-2015 veroordeelde de Directeur-Generaal van UNESCO 827 moorden op journalisten wereldwijd.
  • In slechts 8% van de 827 gevallen werd de zaak opgelost.
  • 95% van de vermoorde journalisten was afkomstig uit het land waar ze gedood werden.
  • 94% van de vermoorde journalisten was man.
  • 38% van de vermoorde journalisten werkte voor kranten of tijdschriften.

More articles