Nieuwe sites toegevoegd aan UNESCO's netwerk van Biosfeerregio's

Dertien nieuwe sites zijn toegevoegd aan UNESCO's netwerk van biosfeerregio's. Dat besliste de Internationale Coördinerende Raad van UNESCO's Mens en Biosfeerprogramma (MAB) tijdens haar 26ste zitting. 

Wereldwijd zijn er nu 631 van deze gebieden in 119 landen. Albanië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië traden toe tot het programma. Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk trokken in totaal drie sites terug.  

Perzikbomen in bloei in de Japanse Minami-Alpen, één van de nieuwe biosfeerregio's in de wereld.

Het Mens en Biosfeerprogramma is een intergouvernementeel wetenschappelijk programma van UNESCO dat zich richt op het verbeteren van de relaties tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. Biosfeerregio's worden opgevat als proefvelden waar men met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten probeert het behoud van biodiversiteit te koppelen aan een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het programma bestaat sinds de vroege jaren 70.

Nederland kent één biosfeerregio. Deze is tevens Werelderfgoed: de Waddenzee.

Kijk voor een lijst en fotoseries van de nieuwe biosfeerregio's op de website van UNESCO.org.

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van UNESCO ontwikkelt nieuwe wetenschappelijke kennis voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. MAB wordt ondersteund door een netwerk van biosfeeregio’s – 669 gebieden in 120 landen (stand 2016) – Unesco's proeftuinen voor duurzame ontwikkeling. Natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, onderwijs en economie vinden elkaar in het programma. Nederland telt één Unesco biosfeergebied: de Maasheggen, ingeschreven in 2018.

Results

‘Man and the Biosphere’ is een wetenschapsprogramma van UNESCO dat bestaat sinds 1971. Vanuit wetenschappelijke inzichten wordt gewerkt aan een evenwichtige relatie tussen mens en omgeving in gebieden die een belangrijke ecologische waarde hebben.

Het huidige netwerk telt 660 biosfeergebieden in 120 landen.

Nederland kent één Unesco biosfeergebied, de Maasheggen. Deze status is toegekend in 2018. Daarnaast verkennen enkele regio’s in Nederland momenteel de mogelijkheden om biosfeergebied te worden. 

More articles