Documentaire ‘Live Bait Squadron’ toont belang erfgoed onderwater

Op 22 september 1914 voltrok zich een van de grootste scheepsrampen ooit. Zo'n twintig mijl uit de kust van Scheveningen viel een Duitse U-boot drie Britse kruisers aan die onderdeel waren van de Engelse oorlogsvloot. Slechts zes torpedo's waren nodig om de schepen tot zinken te brengen. De ramp kostte 1459 mariniers het leven.

De documentaire Live Bait Squadron, die op dit moment in ontwikkeling is, reconstrueert deze ramp. De scheepswrakken die nog altijd op de bodem van de Noordzee liggen, vormen het decor om dit bijna vergeten verhaal uit de Eerste Wereldoorlog te vertellen.

Bekijk de trailer van 'Live Bait Squadron'.

De documentaire – waar de maakster nog financiële ondersteuning voor zoekt – is een initiatief van ‘Bescherm een Wrak’. De film zal voor het eerst worden vertoond tijdens een herdenking van de ramp, in september 2014.

Voor de Nationale UNESCO Commissie is de film aanleiding om aandacht te vragen voor het belang van cultureel erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog en de bescherming van cultureel erfgoed onderwater. Het erfgoed toont de verschrikkingen van deze oorlog en herinnert huidige generaties aan het immense belang van vrede. Het is belangrijk dergelijke wrakken te beschermen omdat erfgoed onderwater vaak zeer goed intact is gebleven.

Verdrag

Het UNESCO-Verdrag ter Bescherming van Cultureel Erfgoed Onderwater uit 2001 is het internationale instrument om deze erfgoederen bescherming te bieden. De Conventie schrijft richtlijnen voor hoe het erfgoed behoed moet worden, en is het juridische kader voor internationale samenwerking.

De Nederlandse overheid heeft het Verdrag vooralsnog niet geratificeerd. De Commissie, die de regering hierover positief adviseerde, verwacht dat ons land deze stap zal zetten in 2014.

Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest. Nieuwe technieken hebben dat veranderd. Vissers vinden bijzondere voorwerpen in hun netten en schatduikers plunderen zelfs diep gelegen scheepswrakken. UNESCO heeft in 2001 een verdrag opgesteld om bescherming van deze vorm van erfgoed beter te garanderen.

Results

In de zomer van 2011 bracht de Commissie advies uit aan staatssecretaris Zijlstra over de vraag of Nederland tot ratificatie van deze conventie zou moeten besluiten.

More articles