20
Nov

Regionale consultatie over Open Access in Berlijn

Op 20 en 21 november organiseren UNESCO en de Nederlandse en Duitse UNESCO Commissies de conferentie Open Access to Scientific Information and Research – Concept and Policies in Berlijn.

Deze regionale consultatie over Open Access is gericht op de West-Europese en Noord-Amerikaanse regio en de derde in een reeks consultaties die UNESCO belegt, na eendere bijeenkomsten in Wit-Rusland en Jamaica. De bijeenkomst biedt een goede gelegenheid om het werk van UNESCO voor Open Access te evalueren met organisaties als de Soros Foundation, de Wereldbank, de Europese Unie, ALLEA en SPARC.

UNESCO benadert Open Access vanuit het perspectief van de mensenrechten.

Namens Nederland zal Yvonne Donders, hoogleraar Internationale Mensenrechten en Culturele Diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Nationale UNESCO Commissie, bijdragen aan de bijeenkomst. Zij zal een inleiding houden over Open Access en het recht deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan, zoals dat is omschreven in Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

UNESCO steunt Open Access om wetenschappelijke kennis vrij toegankelijk te maken voor iedereen en zo wereldwijd de innovatie en sociaal-economische ontwikkeling te bevorderen. Zo'n veertig experts zullen de Open Access bijeenkomst in Berlijn bijwonen. 

 

Meer events

12
Oct

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit? 

5
Oct

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

12
Oct

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er juist meer ruimte voor komen?

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Results

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

More articles