10
Oct

Noordzeedagen in Den Helder: aandacht voor erfgoed onderwater

KIM, Den Helder

Op 10 en 11 oktober vinden de Noordzeedagen plaats in het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Op dit jaarlijks terugkerend congres delen wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven hun kennis en ervaringen met betrekking tot onderzoek en het gebruik van de Noordzee.

Deze editie van de Noordzeedagen gaat in op een tweetal trends: het sterk groeiende gebruik van de zee voor bestaande en nieuwe economieën en toepassingen, zoals olie- en gaswinning en de bouw van windmolens; en de noodzaak voor duurzaam handelen. 

Bij het thema ‘Toekomst op zee’ zal de Nationale UNESCO Commissie een presentatie houden over de bescherming van cultureel erfgoed onderwater. Samen met het initiatief 'Bescherm een Wrak' vraagt de Commissie aandacht voor de bescherming van dit waardevolle, maar ook ernstig bedreigde erfgoed op de zeebodem. Scheepswrakken, verdronken steden en archeologische vindplaatsen bevatten unieke informatie over ons verleden. Zo is de Noordzee het best bewaarde prehistorische landschap ter wereld.

Duikers doen onderzoek in de Noordzee

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het cultureel erfgoed onderwater beter bereikbaar en daarmee enorm kwetsbaar geworden voor vernieling en plundering. Voor een effectieve bescherming is een internationaal instrument nodig.

De Nationale UNESCO Commissie heeft de Nederlandse overheid geadviseerd partij te worden bij de UNESCO Conventie ter Bescherming van Cultureel erfgoed onderwater. Dit verdrag biedt een juridische kader voor internationale samenwerking bij de bescherming van cultureel erfgoed onderwater. Het Kabinet onderzoekt nu de stappen ten behoeve van ratificatie, zoals te lezen is in de brief aan de Tweede Kamer.

Voor een effectieve implementatie in Nederland is het essentieel dat er aandacht wordt besteed aan handhaving en bewustwording bij gebruikers van de zee. Bescherm een Wrak, een initiatief van Duik de Noordzee schoon, Vereniging Kust & Zee, Stichting De Noordzee en Sportvisserij Nederland, is zich hier uitermate van bewust. Samen met alle belanghebbenden proberen zij op een duurzame manier met de scheepswrakken in de Noordzee om te gaan.

Meer events

12
Oct

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit? 

5
Oct

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

12
Oct

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er juist meer ruimte voor komen?

Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest. Nieuwe technieken hebben dat veranderd. Vissers vinden bijzondere voorwerpen in hun netten en schatduikers plunderen zelfs diep gelegen scheepswrakken. UNESCO heeft in 2001 een verdrag opgesteld om bescherming van deze vorm van erfgoed beter te garanderen.

Results

In de zomer van 2011 bracht de Commissie advies uit aan staatssecretaris Zijlstra over de vraag of Nederland tot ratificatie van deze conventie zou moeten besluiten.

More articles