Werelderfgoed van Syrië op Gevarenlijst

Op 20 juni heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO besloten om alle zes Syrische Werelderfgoedsites op de speciale ‘Lijst van Werelderfgoed in Gevaar’ te zetten. De erfgoederen in het land hebben door de oorlogssituatie veel te lijden.

Gevechten rondom Werelderfgoederen in Syrië (Film van The Association for the Protection of Syrian Archaeology):

Werking Gevarenlijst

De Gevarenlijst is bedoeld om alle mogelijke aandacht te mobiliseren voor de bescherming van deze erfgoederen. De lijst is niet alleen een waarschuwing voor het verlies van zeer waardevol erfgoed, maar kan dienen als een aanmoediging voor lidstaten om het beheer en de huidige staat van het erfgoed te verbeteren. Lidstaten worden gevraagd maatregelen te nemen om de uitzonderlijke universele waarde te waarborgen. Gebeurt dit niet dan kan het comité in uitzonderlijke situaties besluiten tot het intrekken van de Werelderfgoedstatus.

Het Werelderfgoedcomité houdt momenteel zijn 37e zitting in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. De sessie zal worden afgesloten in Angkor op 27 juni.

Bekijk de zes Syrische erfgoedlocaties op de interactieve Werelderfgoedkaart.

Werelderfgoed in Syrië