Dag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling

Op 21 mei is wereldwijd de Dag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling gevierd. In Nederland organiseerde de Anna Lindh Foundation samen met onder meer de Nationale UNESCO Commissie een conferentie over culturele diversiteit in de Europees-Mediterrane regio. Ruim 60 culturele organisaties namen deel aan de bijeenkomst in Den Haag getiteld ‘Recipeace for Dialogue: Shaping Diverse Societies through Culture, Youth and Education’. Ook enkele studenten van Nederlandse UNESCO-scholen waren aanwezig.

De paneldiscussie tijdens het symposium.

Het thema van de Dag was dit jaar ‘Do One Thing for Diversity & Inclusion’. Commissielid Yvonne Donders, hoogleraar Internationale Mensenrechten en Culturele Diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam, vroeg zich in haar lezing af of diversiteit en inclusie samen kunnen gaan. Donders stelde dat daarvoor dialoog en ontwikkeling noodzakelijk zijn. Het waarborgen van culturele diversiteit is onlosmakelijk verbonden met respect voor menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden. Daarnaast hangt respectvol omgaan met mensenrechten en culturele diversiteit samen met het ontwikkelen van interculturele competenties. Zoals Donders het noemde: “We are not born interculturally competent, we become competent through education, learning and life experiences”. Het onderwijs dient aandacht te geven aan het ontwikkelen van deze soft skills. Daarnaast bieden internet en sociale media ongekende nieuwe mogelijkheden voor het opdoen van deze competenties doordat ze allerlei vormen van ‘global conversations’ mogelijk maken. Aansluitend bij het thema van de Dag riep Donders de deelnemers op om in het eigen professionele en persoonlijke leven culturele diversiteit en inclusie te bevorderen.

Arabische Lente

Een ander hoogtepunt van de conferentie was de ‘Meeting of the Minds’, een paneldiscussie met verschillende sprekers uit Noord-Afrika en het Midden Oosten. Onder hen bevonden zich onder meer Asma Mansour, oprichter van het Tunesische Centrum voor Sociaal Ondernemerschap, de Egyptische rapper Sadat en de Nederlandse journalist Chris Keulemans. Het panel sprak over de recente ontwikkelingen in het Midden Oosten en Noord Afrika en de positieve en negatieve effecten van de revoluties.

De deelnemers concludeerden dat Europeanen niet genoeg weet hebben van de complexiteit van deze samenlevingen. Er is geen sprake van één homogene Arabische wereld, het is een verzameling van verschillende landen, geloven en culturen. Het belangrijkste positieve effect van de revoluties lijkt te zijn dat er in de landen meer openheid ontstaat en daardoor meer ruimte voor diversiteit binnen de samenleving. In het Westen wordt deze toegenomen diversiteit gevierd, maar voor de Arabische landen zelf is het heel ingewikkeld. Meer diversiteit kan er namelijk ook voor zorgen dat maatschappelijke spanningen toenemen die voorheen door totalitaire regimes werden onderdrukt. Ondanks recente teleurstellingen in een aantal landen in de regio spraken de deelnemers hoop uit voor een positieve afloop in de ontwikkeling naar meer democratie en vrijheid van cultuuruitingen.

Foto van een groep beelden van dansers

Het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen bestaat sinds 2005. Het benadrukt onder meer het recht dat landen bezitten om een eigen cultuurbeleid te voeren en het belang van vrij verkeer van culturele goederen en diensten. Maar het gaat ook over de pluriformiteit in de cultuursector. Nederland ratificeerde het verdrag in 2009. In 2017 is voor de tweede keer aan Unesco Parijs verantwoording afgelegd over de implementatie van het verdrag.

More articles