Paris OER Declaration in de praktijk

Bahrein, Indonesië, Kenia en Oman gaan op nationaal niveau beleid ontwikkelen voor het inzetten van Open Educational Resources (OER)  in het onderwijs. Eind maart kwamen vertegenwoordigers van deze landen, plus een aantal OER-experts, bijeen om te bepalen welke strategie ze daarvoor zouden gebruiken en om ideeën en goede voorbeelden te delen.

Dit project komt voort uit de Paris Declaration on OER, die in juni 2012 werd aangenomen.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden de landen elkaar hun onderwijssysteem en gingen vervolgens met de experts in workshops concreet aan de slag. Ze spraken over de meerwaarde van OER, over hoe je nationale beleidsdoelen kunt ondersteunen met OER en wat de voordelen zijn van het op grote(re) schaal delen van kwalitatief hoogwaardige OER.

Na afloop beschikten de vier landen over plannen van aanpak en de eerste beleidslijnen. In juni 2013 worden er workshops in de landen zelf georganiseerd.

UNESCO stelt zichzelf in de nieuwe meerjarenplannen ten doel om meer landen te helpen bij het implementeren van overheidsbeleid op OER.

Meer over deze bijeenkomst op UNESCO.org

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

More articles