Commissie: verdere afspraken nodig over het bewaren van documentair erfgoed

In Parijs begint op 10 april aanstaande de 191ste Uitvoerende Raad van UNESCO. Een belangrijk onderwerp op de agenda is een voorbereidende studie over de wenselijkheid om aanbeveling voor documentair erfgoed op te stellen. Een aanbeveling is een advies aan Lidstaten, in dit geval over hoe er kan worden omgegaan met documentair erfgoed.

Documentair erfgoed, niet alleen manuscripten en kleitabletten van  lang geleden, maar ook de websites en wetenschappelijke dataverzamelingen van nu, is om verschillende redenen kwetsbaar. Archieven en bibliotheken zijn vatbaar voor natuur-  en oorlogsgeweld, papier kan verzuren, digitale data worden onleesbaar als dragers verouderen en bestanden en programma’s in onbruik raken. UNESCO vraagt aandacht voor deze problemen via het Memory of the World Programma. Op verzoek van veel lidstaten onderzoekt het UNESCO-secretariaat in Parijs nu of het mogelijk is om over het behoud en toegankelijk maken van documentair erfgoed een juridisch instrument op te stellen.

De Nationale UNESCO Commissie heeft na een vergadering van de Themagroep Duurzame Toegang tot Informatie en het Nationaal Memory of the World Comité een advies over bovengenoemde voorbereidende studie opgesteld. De Commissie adviseert de overheid om actief mee te werken aan de ontwikkeling van dit instrument. Zij is er van overtuigd dat internationale afspraken rond kwesties als ethiek en standaarden nodig zijn en dat een rapportagemechanisme UNESCO beter mogelijkheden geeft om de effecten van haar inspanningen voor documentair erfgoed te meten. Het advies bouwt voort op een eerder advies over dit onderwerp, dat geschreven werd aan de vooravond van de 190ste Uitvoerende Raad.

 

Video: Een recent voorbeeld van een project rond het ter beschikking stellen van documentair erfgoed: het scannen van boeken uit de Koninklijke Bibliotheek in het kader van Google Books.

 

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

More articles