VN-bezoek Bokova richt zich op waterrampen en op positie van vrouwen

Bij de Verenigde Naties in New York vindt deze week voor het eerst een reeks evenmenten plaats die gewijd is aan water en rampen. De organisatie is in handen van de Adviesraad voor Water en Sanitatie (UNSGAB) en het speciale expertpanel voor Water en Rampen. De openingszitting van het evenement zal plaatsvinden in aanwezigheid van Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de VN, kroonprins Willem-Alexander die voorzitter is van UNSGAB en Irina Bokova, de Directeur-Generaal van UNESCO.

Later in de week zal Bokova, samen met Michel Jarraud van de World Meterological Organization, een paneldiscussie voorzitten, getiteld ‘Experience and Lessons of Water and Disasters’. Het evenement brengt experts samen die ruime ervaring hebben in het bestrijden van rampen. Doel is de ervaringen en getrokken lessen te delen met overheden, zodat deze zich beter kunnen voorbereiden op dergelijke rampen, of juist op periodes van grote droogte waarin een extreem gebrek aan water het probleem is. 

Naast haar bezoek aan de water-gerelateerde evenementen is Bokova aanwezig bij diverse bijeenkomsten op het gebied van vrouwenrechten. 8 maart is het Internationale Vrouwendag. UNESCO organiseert in het kader hiervan twee side events: ‘Preventie van gendergerelateerd geweld door educatie’ en ‘Veiligheid van vrouwelijke journalisten’.  Verder neemt Bokova deel aan een gezamenlijk bestuursforum over het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes, een evenement waarbij de leiding van een groot aantal VN-organisaties aanwezig is.