Samen aan de slag: UNESCO en Wikiwijs

Op 8 januari was de eerste bijeenkomst in het UNESCO-Wikiwijsproject voor het delen van lesmaterialen. Alle aanwezige docenten hadden materialen meegenomen die zij gebruiken voor UNESCO- lessen. De meegebrachte materialen zorgden voor veel reacties: soms was de opzet van een project vergelijkbaar of konden delen van lessen of projecten direct worden toegepast in projecten van een andere school. Of het bracht iemand direct op ideeën voor nieuwe projecten, of een nieuwe samenwerking.

De meegebrachte materialen bleken ook mooi verdeeld over de vier UNESCO-thema’s. De materialen worden vaak gebruikt op projectdagen, bijvoorbeeld tijdens speciale themaweken. Twee scholen lieten hun leerlingen bijvoorbeeld nadenken over de duurzame stad: fiets eens door je stad of dorp, bekijk braakliggende grond waar een nieuwbouwwijk moet komen, hoe kun je die zo duurzaam mogelijk maken? Waar moet je dan rekening mee houden? Welke keuzes maak je en welke gevolgen hebben die keuzes?

De deelnemers zagen veel mogelijkheden met het te verzamelen lesmateriaal: meer aandacht voor ict-vaardigheden op school (“dat het smartboard meer is dan een grote televisie”), meer mogelijkheden om echt te differentiëren, een meer zelfsturende rol voor zowel docent als leerling en natuurlijk het vergroten van de bewustwording over UNESCO op school. De docenten waren het er over eens dat UNESCO met de thema’s maar zeker ook met de vier pijlers Learning to know, to be, to do en to live together kansen biedt voor een innovatieve manier van onderwijs.

Na de lunch verzorgde Marjolijn Olde Monnikhof van het College voor de rechten van de mens een presentatie over Mensenrechten. Zij vertelde kort iets over de geschiedenis van de Universele verklaring voor de rechten van de mens en ging toen in wat meer detail in op de mensenrechtensituatie in Nederland.

Daarna kon iedereen praktisch aan de slag met een workshop zoeken en maken in Wikiwijs. Iedereen had nu elkaars materialen gezien, en ook gezien hoe handig het zou zijn om die te delen. Maar ja, hoe krijg je nu die materialen in Wikiwijs, hoe kun je ze vinden en hoe kun je ze onderscheiden als UNESCO-materialen? In groepjes gingen de docenten aan de slag, de een maakte een vliegende start en de ander had iets meer aanloop nodig, maar aan het einde van de dag stonden er al mooie deelarrangementen in Wikiwijs. Het was heel motiverend dat er zo snel resultaat te zien was.

In maart komt de groep docenten weer bijeen. Dan heeft iedereen een arrangement gemaakt in Wikiwijs.

Om het enthousiasme over de arrangementen nog beter te kunnen delen, kunnen alle UNESCO-VO-scholen een workshop Wikiwijs aanvragen voor op school. Een Wikiwijs-trainer komt dan op school een workshop geven. Meer informatie hierover is te krijgen via Wieke van der Zouwen.

 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

More articles