Samenwerking UNESCO-scholen en Wikiwijs

Op 8 januari aanstaande starten de UNESCO-scholen met een nieuw project. In samenwerking met Wikiwijs beginnen zij met het opbouwen van een verzameling digitaal lesmateriaal.

De afgelopen jaren hebben de scholen voor voortgezet onderwijs in het netwerk flink geïnvesteerd in kwaliteit. Er is een kwaliteitskader ontwikkeld, dat vergezeld gaat van een systeem van collegiale visitaties. Zo kijken de scholen bij elkaar in de keuken, doen inspiratie op en krijgen tips voor verbetering.

Een van de vragen die daarbij vaak rijst, is die naar geschikt lesmateriaal dat aansluit bij de UNESCO-thema’s. De thema’s zijn Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap, Intercultureel Leren en Duurzaamheid. We hebben mooie voorbeelden van materialen gezien, maar die worden over het algemeen niet buiten de school gedeeld. Hoe komt dat? Aan welke materialen hebben de scholen nu echt behoefte, en hoe kunnen we de kwaliteit van de materialen garanderen?

In 2013 gaan de scholen met die vragen aan de slag. Met hulp van Wikiwijs gaan zij materialen verzamelen die bij de thema’s passen, en gaan die actief onderling delen. Er komt zelfs een speciale UNESCO-pagina in Wikiwijs.

Leerlingen aan het werk.

De kick-off is op 8 januari, als docenten van zes scholen bijeenkomen. Zij laten elkaar daar eerst zien wat voor materialen ze beschikbaar hebben. Daarna zal Marjolijn Olde Munnikhof van het College voor de Mensenrechten een inspirerende lezing houden over mensenrechten, om te laten zien welke invalshoeken je zou kunnen kiezen bij het verzamelen van materiaal. Tot slot volgen de docenten een workshop met aandacht voor zoeken en arrangeren binnen Wikiwijs.

In het vervolg van het project werken de docenten zowel on-line als in een aantal verdere bijeenkomsten aan de voorraad lesmateriaal. Op de scholendag voor alle Nederlandse UNESCO-scholen op 24 april 2013 worden de eerste resultaten gepresenteerd.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

More articles