Wat is een UNESCO-school?

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

Via de bijeenkomsten van het scholennetwerk en via www.unescoscholen.nl worden deze ervaringen actief gedeeld.

Er zijn op dit moment 37 UNESCO-scholen en vijf oriëntatiescholen. Zij zijn verdeeld over alle leeftijdsgroepen, van basisonderwijs tot HBO.

De vier UNESCO-thema’s zijn:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

Om scholen te helpen bij het vormgeven van het UNESCO-profiel is een kwaliteitskader ontwikkeld. Dat kunt u downloaden onder publicaties in de rechterkolom.

Ook de procedure om een school aan te melden bij het netwerk is te vinden onder publicaties.