Prijzen en beurzen

Het l’Oréal-UNESCO ‘for Women in Science’-programma bestaat uit drie onderdelen: het nationale en regionale beurzenprogramma, het internationale beurzenprogramma en de jaarlijks toegekende vijf hoofdprijzen. 

Het nationale beurzenprogramma.

De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceren dit beurzenprogramma in partnerschap met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en met ondersteuning van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Jaarlijks worden twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in life sciences in brede zin. Toekenning van beurzen kan plaatsvinden in de periode tot tien jaar na de promotie (niveau vidi). Ze zijn bestemd voor een residentieel verblijf op de NIAS-campus in Wassenaar en stellen de vrouwen in staat wetenschappelijke artikelen te schrijven, noodzakelijk voor hun carrièreontwikkeling. Het Nederlandse ‘For Women in Science’-programma beoogt op deze manier vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

In 46 landen en 2 regio’s bestaan nationale en regionale beurzen, gesteund door de lokale UNESCO Commissies. Tientallen vrouwelijke wetenschappers worden jaarlijks in staat gesteld om hun wetenschappelijk onderzoek voort te zetten. Sinds 1998 hebben 1040 jonge vrouwelijke wetenschappers uit 54 landen een nationale of regionale beurs ontvangen (stand per jan. 2012).

 

Het internationale beurzenprogramma

Jaarlijks krijgen 15 jonge en talentvolle vrouwelijke wetenschappers in de doctoraats- of post-doctoraatsfase een beurs ter grootte van maximaal $40.000 over twee jaar, om veelbelovende onderzoeksprojecten te kunnen doen buiten hun thuisland.

Voor deze beurzen is een geografische verdeling van toepassing. Per continent worden drie kandidaten onderscheiden. Sinds de start van het programma hebben 180 vrouwen een beurs ontvangen. 

 

Prijzen

Elk jaar worden vijf 'For Women In Science-Awards' toegekend aan vrouwelijke wetenschappers die leidend zijn op hun gebied en excellent wetenschappelijk onderzoek doen. Elke laureaat krijgt als onderdeel van de prijs een bedrag van US $100.000.

De structuur van het programma zorgt ervoor, dat de prijzen geografisch over de wereld zijn verdeeld en toekomen aan vrouwen die onder heel verschillende condities hun wetenschappelijk werk moeten doen. Sinds 1998 hebben 67 vrouwen uit 30 landen de prijs ontvangen. Klik hier voor meer informatie over de laureaten van 2012.

Op de website forwomeninscience.com is de volledige informatie over het programma te vinden en zijn het reglement en het aanvraagformulier te downloaden. Aanvragen voor beurzen moeten worden ingediend bij de Nationale UNESCO Commissie.

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Results

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

More articles