Grondwaterinstituut IGRAC

Het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) in Delft fungeert als UNESCO’s internationale grondwatercentrum. Het is een zelfstandige stichting met de status van een ‘UNESCO Categorie-2 instituut’. De Nederlandse overheid ondersteunt het centrum.

UN Photo / Fred Noy

Opgericht in 2003 levert IGRAC onafhankelijke inhoud en procesbegeleiding aan het onderzoek, de monitoring en het beheer van internationaal gedeelde aquifers (watervoerende lagen in de ondergrond). Het centrum levert producten en diensten voor de internationale professionele grondwaterwereld, met als doel om bij te dragen aan een beter gebruik en beheer van de wereldwijde grondwatervoorraad.

Door haar activiteiten levert het centrum een bijdrage aan de beleidsthema’s van zowel de initiatiefnemers UNESCO en WMO, als die van Nederland op het gebied van internationale samenwerking.

Momenteel werkt IGRAC ook onder de auspiciën van de World Meteorological Organization (WMO) en kent het een nauwe samenwerking met de International Association of Hydrogeologists (IAH).

Kijk voor meer informatie op de website van IGRAC.

 

(Foto: CC / Sergiu Bacioiu)

UNESCO stelt zich ten doel duurzame oplossingen te realiseren voor watergerelateerde problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering. De Commissie draagt hieraan bij door met een reeks activiteiten de visie op watervraagstukken te verbreden van vooral techn(olog)isch en natuurwetenschappelijk naar sociaalwetenschappelijk en maatschappelijk perspectief.

More articles