Bokova: meer commitment nodig voor waterdiplomatie

Tijdens de eerste dag van haar tweedaagse bezoek aan Nederland heeft Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, opgeroepen om meer energie te steken in waterdiplomatie. Een vorm van diplomatie die “essentieel is om te komen tot een meer vreedzame wereld”.

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO spreekt tijdens de UN Water Talks in Delft.

Op de eerste dag van haar programma nam Bokova deel aan de UN Water Talks in het in Delft gevestigde waterinstituut UNESCO-IHE. Tegen een publiek van overwegend jonge waterprofessionals afkomstig uit ontwikkelingslanden, sprak ze over de rol van de Verenigde Naties en UNESCO bij conflictonderhandelingen. "263 grensoverschrijdende waterbassins bedekken 47% van de oppervlakte van de aarde: samenwerking is geen keuze, maar een verplichting".

Ze benadrukte de divers samengestelde water-‘toolbox’ die UNESCO tot haar beschikking heeft, zoals het International Hydrological Programme en het UN World Water Assessment Programme. Ook roemde ze UNESCO-IHE en andere organisaties die werken aan betere internationale samenwerking op het gebied van water. “Maar”, zei Bokova, “we hebben ook nieuwe vormen van waterdiplomatie nodig die de interculturele rol die water speelt integreert met de wetenschappelijke en technische perspectieven om naar waterproblemen kijken”.

In de discussie die volgde legde de Directeur-Generaal uit dat UNESCO leidend zal zijn in de voorbereidingen voor het internationale VN-jaar voor Watersamenwerking in 2013. In dat jaar zal worden gepoogd om de internationale bewustwording van watersamenwerking te versterken. Verder komen succesvolle samenwerkingen in de schijnwerpers te staan en komt er veel aandacht voor watereducatie, watermanagement en wettelijke kaders waarbinnen internationale coöperatie op het gebied van water mogelijk is.

Bokova sprak haar steun uit voor het idee dat de Nederlandse regering overweegt, om in Delft een faciliteit voor waterdiplomatie te vestigen. “De nabijheid van waterinstituut UNESCO-IHE kan helpen om dit initiatief daadwerkelijk te verwezenlijken.”

Voordat de Directeur-Generaal de UN Water Talks bijwoonde, kreeg ze een rondleiding in het UNESCO-IHE en sprak ze met het bestuur van het instituut en studenten. ’s Avonds was ze eregast bij het vijfde Waterdiner van het hoogheemraadschap Delfland. De gesprekken aan tafel gingen over de vraag hoe UNESCO-IHE en het beoogde VN Water Centrum in Delft, Nederlandse waterpartijen zouden kunnen faciliteren in het versterken van de internationale banden.