Colofon

Eindredactie unesco.nl:

 Design en realisatie:

 

Copyright © 2012 Nationale UNESCO Commissie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot deze website - waaronder de software, code, tekst, en afbeeldingen - berusten bij de Nationale UNESCO Commissie, tenzij anders is aangegeven. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het verboden zonder toestemming van de Nationale UNESCO Commissie de informatie op deze website, zelfs in gewijzigde vorm, te hergebruiken.

 

Disclaimer

Although the Netherlands National Commission for UNESCO assembles the information for its website with the greatest care, it cannot provide an absolute guarantee that all of the information is entirely accurate. In other words, The Netherlands National Commission for UNESCO cannot be held responsible for the consequences of errors.
   
The Netherlands National Commission for UNESCO retains ownership of all the intellectual property presented on its website, including all software, text and images. This means that The Netherlands National Commission for UNESCO's permission is required before use may be made of any of the information or tips published on the site. Material from the site may be reproduced and/or adapted only for personal, non-commercial purposes.
   
Visitors' input is published on the Netherlands National Commission for UNESCO website. If you send us a response, you are giving us the right to use it. We do not have to ask your permission before publishing and/or adapting it, and we do not owe you any fee.

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

More articles