Nederland gastheer World Water Day 2013

Nederland zal op 22 maart 2013 als gastheer optreden voor World Water Day. Dat maakte ons land bekend tijdens de Stockholm World Water Week (26-31 augustus 2012). Het jaar 2013 is door de VN uitgeroepen tot het internationale jaar voor Watersamenwerking.

In dit Internationale Jaar zal worden geprobeerd om de internationale bewustwording op het gebied van watersamenwerking te versterken. Succesvolle samenwerkingsverbanden komen in de schijnwerpers te staan en er komt veel aandacht voor watereducatie, watermanagement en wettelijke kaders waarbinnen internationale coöperatie op het gebied van water mogelijk is.

UNESCO leidt de voorbereidingen voor zowel het Internationale Jaar als de World Water Day 2013 vanuit haar multidisciplinaire benadering waarin natuurwetenschappen en sociale wetenschappen, onderwijs, cultuur en communicatie gecombineerd zijn Dit doet ze in samenwerking met de Economic Commission for Europe (UNECE) en met de steun van het UN Department of Economic and Social Affairs en UN Water.

Meer informatie op UNESCO.org

(Foto: CC / Sergiu Bacioiu)

UNESCO stelt zich ten doel duurzame oplossingen te realiseren voor watergerelateerde problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering. De Commissie draagt hieraan bij door met een reeks activiteiten de visie op watervraagstukken te verbreden van vooral techn(olog)isch en natuurwetenschappelijk naar sociaalwetenschappelijk en maatschappelijk perspectief.

More articles