Positief tweede advies over ratificatie van UNESCO-verdrag erfgoed onderwater

Het UNESCO-verdrag tot bescherming van cultureel erfgoed onder water hoeft niet in strijd te zijn met het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS). Dat concludeert de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) in een recent uitgebracht advies aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De commissie van juridische experts is om advies gevraagd, omdat Nederland zich zorgen maakt over een mogelijke verschuiving van rechten en plichten van kust- en vlaggenstaten door de ratificatie van dit verdrag. De CAVV heeft nu geconcludeerd dat deze verschuiving gering is en oordeelt dat de verdragsartikelen waar twijfel over bestond  kunnen worden beschouwd als een implementatie van het Zeerechtverdrag. Verder stelt ze dat het onaannemelijk is dat de UNESCO-Conventie een precedent schept voor de rechtsmachtverdeling op zee, op andere terreinen dan de bescherming van cultureel erfgoed onder water.

Nederland zou als partij bij het UNESCO-verdrag een instrument  in handen krijgen om unilaterale claims van kuststaten, op bijvoorbeeld een Nederlands VOC-schip, een halt toe te roepen, aldus de CAVV.  In oktober adviseerde de Nationale UNESCO Commissie in een eigen advies om het verdrag te ratificeren. “Dit verdrag is het enig toereikende instrument voorhanden voor een effectieve wereldwijde bescherming van cultureel erfgoed onder water”, schreef de UNESCO Commissie toen in haar rapport.

Het advies van de CAVV vindt u hier.

Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest. Nieuwe technieken hebben dat veranderd. Vissers vinden bijzondere voorwerpen in hun netten en schatduikers plunderen zelfs diep gelegen scheepswrakken. UNESCO heeft in 2001 een verdrag opgesteld om bescherming van deze vorm van erfgoed beter te garanderen.

Results

In de zomer van 2011 bracht de Commissie advies uit aan staatssecretaris Zijlstra over de vraag of Nederland tot ratificatie van deze conventie zou moeten besluiten.

More articles