Immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

OPINIE: Het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur, ‘Immaterieel cultureel erfgoed is van ons allemaal’, focust te weinig op hoe Nederland een positieve bijdrage kan leveren aan de internationale dialoog over immaterieel erfgoed, vindt Andrea Imhof.

Results

News & backgrounds

Community representatives, non-governmental and governmental experts in Suriname and the Dutch Caribbean (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, and Sint Maarten) are joining efforts to develop and implement a strategy for the safeguarding of their living heritage.

28
Jun
Fruitcorso in Tiel (Foto: CC / Hans van Bergen)

Op 28 juni wordt de vijftigste Nederlandse traditie geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ter gelegenheid hiervan vindt in Culemborg een feestelijke bijeenkomst plaats.

25
Jun

Op 25 juni organiseert de Reinwardt Academie weer een Erfgoedarena. In samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie zal deze debatavond in het teken staan van tradities in het Koninkrijk der Nederlanden en elders in de wereld.

Corinne Hofman (Foto: NWO / Arie Wapenaar)

Prof. Dr. Corinne Hofman, hoogleraar archeologie van het Caribisch gebied in Leiden, is een van de vier wetenschappers aan wie dit jaar een Spinozapremie is toegekend. De premie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Hofman is lid van de Nationale UNESCO Commissie.

De valkenjacht in Abu Dhabi (Foto: Visit Abu Dhabi)

OPINIE: Het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur, ‘Immaterieel cultureel erfgoed is van ons allemaal’, focust te weinig op hoe Nederland een positieve bijdrage kan leveren aan de internationale dialoog over immaterieel erfgoed, vindt Andrea Imhof.

14
Mar
Ambachtelijk sieraden maken in Hilversum (Foto: CC / Onno Bruins)

Op 14 en 15 maart organiseren het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel erfgoed (VIE) en het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) de internationale conferentie ‘Ambacht: erfgoed, economie en duurzaamheid’ in het atelier van Piet Hein Eek in Eindhoven en het Textielmuseum in Tilburg.

Video

Twitter intangible heritage