Communicatie & Informatie

Met het ‘Communicatie en Informatie’-programma probeert UNESCO kennisgemeenschappen op te bouwen, toegang tot informatie te verzekeren, ICT als middel tot ontwikkeling te stimuleren en de persvrijheid te bevorderen.

News & backgrounds

Eind januari zijn voor het eerst alle Nederlandse archieven, bibliotheken en bewaarinstellingen bijeengekomen die documenten in hun collectie hebben met de UNESCO-status ‘Memory of the World’.

In januari heeft Staatssecretaris Dekker (wetenschapsbeleid) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Nederlandse ‘open access’ en ‘open science-beleid dat in 2013 is vastgesteld. 

Hoe selecteer je uit vaak omvangrijke collecties digitaal beheerde materialen dé objecten die het verdienen voor de lange termijn bewaard te worden? UNESCO heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, die nu beschikbaar zijn in het Nederlands.

In het huidige Guyana lagen vroeger diverse Nederlandse koloniën. Het Nationaal Archief in Den Haag restaureert en digitaliseert op dit moment 25 meter aan archiefstukken van het Nationaal Archief van Guyana. De stukken maken deel uit van een collectie die sinds 2011 op het Memory of the World Register staat van UNESCO.

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, heeft op 3 oktober de dood van de Nederlandse fotojournalist Jeroen Oerlemans veroordeeld. Oerlemans overleed op 2 oktober in Libië waar hij in de stad Sirte aan het werk was. 

27
Sep

Aan de vooravond van de eerste Internationale Dag voor Universele Toegang tot Informatie op 28 september, organiseert UNESCO de IPDC-talks, een serie TED-talk-achtige lezingen van internationale experts over de noodzaak van toegang tot informatie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te halen.