Open Access

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger; steeds meer publicaties en data worden wereldwijd gedeeld.

Hoe meer publicaties en data wereldwijd gedeeld worden, hoe groter de opbrengst van investeringen in onderzoek. Financieringsorganisaties stellen steeds vaker open access-publicatie verplicht. Ook universiteiten vragen onderzoekers om hun publicaties voor alle geïnteresseerden kosteloos aan te bieden. Het wetenschappelijke publiceren is daarmee in een stroomversnelling gekomen.

Results

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

News & backgrounds

In januari heeft Staatssecretaris Dekker (wetenschapsbeleid) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Nederlandse ‘open access’ en ‘open science-beleid dat in 2013 is vastgesteld. 

29
Jan

Eind januari vindt in Nairobi een bijeenkomst plaats over nieuwe vormen van wetenschappelijk publiceren en wat deze kunnen betekenen voor het Afrikaanse continent. Welke rol kunnen Nationale Academies van Wetenschappen in Afrika spelen om aan de ontwikkeling van Open Access bij te dragen?

Op 20 en 21 november 2013 vond in Berlijn de UNESCO Regionale Consultatie over Open Access plaats, mede georganiseerd door de Nationale UNESCO Commissie. Bij dit artikel vindt u het verslag en de aanbevelingen van deze bijeenkomst.

5
Dec

On the fifth and sixth of December the Netherlands National Commission for UNESCO and several partners organise an expert meeting in The Hague on UNESCO's Digital Roadmap project. The goal is to find solutions for problems that hinder long term access and trustworthy preservation of digital information.

20
Nov
Open Access (CC/Nationale UNESCO Commissie)

Op 20 en 21 november organiseren UNESCO en de Nederlandse en Duitse UNESCO Commissies de conferentie ‘Open Access to Scientific Information and Research – Concept and Policies’ in Berlijn.

Binnenkort zal UNESCO al haar digitale publicaties gratis ter beschikking gaan stellen. Als pleitbezorger van Open Access zet de organisatie zich al veel langer in om informatie en kennis universeel toegankelijk te maken.

Video

Twitter #openaccess