UNESCO Nederland

Commissieleden

De Nederlandse Unesco Commissie telt maximaal elf leden. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van Unesco: onderwijs, wetenschappen, cultuur, en communicatie. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden. Naast de gewone commissieleden zijn er diverse adviserende leden.

Andrée van Es

Voorzitter

Voormalig wethouder Amsterdam, Directeur-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Oud-Tweede-Kamerlid. Adviseerde onder meer over de toekomst van het leraarschap, was lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en van de Raad van Toezicht van het Van Goghmuseum.

Marielies Schelhaas

Algemeen Secretaris

Hoofd van het bureau

Volg Marielies op Twitter.

Jan van den Akker

Jan van den Akker

Commissielid

Voormalig directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO), hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Twente; is als adviseur betrokken bij tal van internationale onderwijsprojecten in Zuid-Oost-Azië, sub-Sahara Afrika en de Caraïben.

Dirk van Delft

Dirk van Delft

Commissielid

Directeur Museum Boerhaave, bijzonder hoogleraar Materieel Erfgoed van de Natuurwetenschappen Universiteit Leiden en universitair hoofddocent wetenschapsgeschiedenis bij de Sterrewacht; was jarenlang chef wetenschap bij NRC Handelsblad en won in 2005 de NWO Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie.

Corinne Hofman

Commissielid

Hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden; tevens decaan van de faculteit Archeologie. Doet bio-archeologisch, etnohistorisch en etnografisch onderzoek in het Caribische gebied met een focus op de Nederlandse gebiedsdelen (Saba, St. Eustatius, Curaçao). Haar projecten beogen bij te dragen aan de historische bewustwording en waardering van cultureel erfgoed in dit diverse gebied.

Charlotte Huygens

Commissielid

Gespecialiseerd in Arabische kunstgeschiedenis. Ervaren in het veld van culturele noodhulp wereldwijd. Maakt tentoonstellingen en publiceert over de islamitische wereld, variërend van cultureel erfgoed en klassieke kunst tot hedendaagse kunst en design. Lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium.

Sarah-Jane Koulen

Commissielid

Onderzoeker in de sociaal-culturele antropologie aan Princeton University (VS). Werkervaring in internationale noodhulp en ontwikkelingssamenwerking (Oxfam Novib, Cordaid); internationaal recht (Coalition for the ICC) en de wetenschap (Asser Instituut, Universiteit Leiden, Princeton University). 

John Marks

John Marks

Vicevoorzitter

Actief in tal van internationale wetenschappelijke commissies, programma- en beleidsraden;  voorzitter taakgroep Toekomstverkenningen van de International Council for Science (ICSU); was eerder directeur European Science Foundation en directeur Aard- en Levenswetenschappen NWO.

Melanie Peters

Commissielid

Directeur van het Rathenau Instituut. Brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, en veel ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie.

Peter-Paul Verbeek (Foto: Jan Sluijter)

Peter-Paul Verbeek

Commissielid

Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Lid van de Unesco adviesraad COMEST en onder meer bestuurlid van het Rathenau Instituut. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie.

 

Yvonne Zonderop

Commissielid

Auteur, moderator en bestuurder met een lange journalistieke staat van dienst, onder meer in de hoofdredactie van de Volkskrant. Zij is vaste medewerker van de Groene Amsterdammer en houdt onder meer toezicht bij de FD Mediagroep en omroep Human.

Karin Dekker

Adviserend lid

Hoofd Mondiale Zaken, Directie Internationaal Beleid. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dorine van Norren

Plv. Adviserend Lid

Unesco liaison, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hans Wesseling

Adviserend Lid

Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij Unesco.