Werelderfgoed

Het Werelderfgoedverdrag bestaat sinds 1972 en is bedoeld om cultureel en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het Werelderfgoedverdrag in 1992 geratificeerd. Het verdrag is het meest bekende van UNESCO en is inmiddels door 192 lidstaten ondertekend. De landen die het verdrag hebben geratificeerd, hebben met elkaar afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende generaties van cultureel erfgoed binnen hun landgrenzen. Zowel cultureel als natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst worden voorgedragen. Een voorbeeld van een culturele site is de Grachtengordel van Amsterdam, van een natuurlijke De Waddenzee, en van een gecombineerde site de heilige berg Athos in Griekenland.

Uitkomsten

Er staan negen Nederlandse erfgoederen op de Werelderfgoedlijst, Curaçao heeft één Werelderfgoedlocatie:

Bekijk de complete Werelderfgoedkaart.

Nieuws

Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft tijdens zijn jaarlijkse vergadering 21 erfgoedsites toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het comité, dat bijeen kwam in Krakow, Polen, schreef 18 culturele sites bij en 3 natuurlijke. Daarnaast zijn van 5 eerder ingeschreven erfgoederen de grenzen aangepast. 

De nieuwste editie van de World Heritage Review, Unesco's magazine over Werelderfgoed, focust deze keer op musea en bezoekerscentra. Bijna elke werelderfgoedsite heeft een bezoekerscentrum of een aanverwant museum. Deze centra spelen een grote rol bij de conservering en bescherming van deze sites en dragen in belangrijke mate bij aan de educatie rondom werelderfgoed. 

In 1917 verscheen de eerste editie van De Stijl: het ‘tijdschrift voor nieuwe beelding’. In 2017 viert het Centraal Museum het 100-jarig bestaan van De Stijl met een ode aan het Rietveld Schröderhuis, het internationale icoon van De Stijl in Utrecht en UNESCO Werelderfgoed sinds 2000.

Nederland verlengt de samenwerking met UNESCO op het gebied van werelderfgoed. De zogenoemde 'Netherlands Funds-in-trust'-overeenkomst met UNESCO is verlengd tot 2020. In de komende periode zal Nederland dit fonds in totaal anderhalf miljoen euro geven. 

Op 20 januari hebben vertegenwoordigers van Vlaanderen en Nederland het nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid ingediend bij het Werelderfgoedcentrum van UNESCO. De komende periode zal UNESCO onderzoeken of de Koloniën daadwerkelijk Werelderfgoed kunnen worden. In de zomer van 2018 valt de beslissing.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Het beheren van stedelijke gebieden waarin zowel ruimte is voor economische groei als respect voor erfgoed en de lokale geschiedenis is een bijzonder complexe taak. World Heritage Review, het UNESCO magazine over werelderfgoed, staat deze editie in het teken van deze problematiek.

Partner organisaties

Stichting Werelderfgoed.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed