Werelderfgoed

Het Werelderfgoedverdrag bestaat sinds 1972 en is bedoeld om cultureel en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het Werelderfgoedverdrag in 1992 geratificeerd. Het verdrag is het meest bekende van UNESCO en is inmiddels door 192 lidstaten ondertekend. De landen die het verdrag hebben geratificeerd, hebben met elkaar afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende generaties van cultureel erfgoed binnen hun landgrenzen. Zowel cultureel als natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst worden voorgedragen. Een voorbeeld van een culturele site is de Grachtengordel van Amsterdam, van een natuurlijke De Waddenzee, en van een gecombineerde site de heilige berg Athos in Griekenland.

Uitkomsten

Er staan negen Nederlandse erfgoederen op de Werelderfgoedlijst, Curaçao heeft één Werelderfgoedlocatie:

Bekijk de complete Werelderfgoedkaart.

Nieuws

Nederland verlengt de samenwerking met UNESCO op het gebied van werelderfgoed. De zogenoemde 'Netherlands Funds-in-trust'-overeenkomst met UNESCO is verlengd tot 2020. In de komende periode zal Nederland dit fonds in totaal anderhalf miljoen euro geven. 

Op 20 januari hebben vertegenwoordigers van Vlaanderen en Nederland het nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid ingediend bij het Werelderfgoedcentrum van UNESCO. De komende periode zal UNESCO onderzoeken of de Koloniën daadwerkelijk Werelderfgoed kunnen worden. In de zomer van 2018 valt de beslissing.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Het beheren van stedelijke gebieden waarin zowel ruimte is voor economische groei als respect voor erfgoed en de lokale geschiedenis is een bijzonder complexe taak. World Heritage Review, het UNESCO magazine over werelderfgoed, staat deze editie in het teken van deze problematiek.

UNESCO heeft deze week een omstreden resolutie aangenomen over erfgoed in Jeruzalem. Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, vaardigde naar aanleiding van de stemming een statement uit.

Om meer Nederlanders bekend te maken met werelderfgoed in eigen land zijn de gezamenlijke werelderfgoederen een publiciteitscampagne gestart. “Nederlanders reizen de wereld af naar bekende plekken, maar realiseren zich niet dat ze dichtbij ook unieke werelderfgoederen kunnen bekijken. Je hoeft niet ver te reizen.”, aldus Boris van der Ham, voorzitter van Stichting Werelderfgoed Nederland. 

Op 29 september heeft in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden het eerste Nederlandse UNESCO-debat plaatsgevonden. In het debat stond de vraag centraal of een toenemende aandacht voor bijzonder erfgoed, bijvoorbeeld door het toekennen van de werelderfgoedstatus, de kwetsbaarheid ervan vergroot. De moedwillige vernietiging van werelderfgoedsites door extremisten lijkt dit aan te tonen.

Video

TV-programma 'Het Klokhuis' maakte een bijzondere serie over het Werelderfgoed in Nederland.

Twitter #worldheritage

Partner organisaties

Stichting Werelderfgoed.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed