Foto van een groep beelden van dansers

Diversiteit van cultuuruitingen

Het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen bestaat sinds 2005. Het benadrukt onder meer het recht dat landen bezitten om een eigen cultuurbeleid te voeren en het belang van vrij verkeer van culturele goederen en diensten. Maar het gaat ook over de pluriformiteit in de cultuursector. Nederland ratificeerde het verdrag in 2009. In 2017 is voor de tweede keer aan Unesco Parijs verantwoording afgelegd over de implementatie van het verdrag.

Op 17 november 2015 nam de Algemene Conferentie van Unesco de tekst aan van een nieuw standaardinstrument voor de bescherming en bevordering van musea en collecties, hun diversiteit en hun rol in de samenleving. Deze zogenoemde museumaanbeveling benoemt de verantwoordelijkheid die een overheid heeft ten opzichte van musea en definieert de rol van musea in de samenleving.

Nieuws

OPINIE — In haar column schrijft Andrée van Es over betwist erfgoed. “Stel je voor dat oude standbeelden, niet zelden symbolen van in mijn ogen misplaatste heroïek, geweldsverheerlijking en macht, niet meer waren dan een verlaten slagveld, waar niemand meer heengaat.” 

De Nederlandse Unesco Commissie draagt bij aan de discussie rondom betwist erfgoed met de publicatie ‘Betwist Erfgoed: Nieuw beleid voor een meerstemmige samenleving’.

De wereld verstedelijkt in rap tempo en sinds enkele jaren woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. De uitdagingen om armoede te bestrijden en duurzame ontwikkeling te bereiken krijgen meer en meer een stedelijke dimensie, want juist in steden liggen zowel toekomstige problemen als oplossingen hiervoor. 

15
apr

Op 15 april organiseert Filosofie Magazine het evenement ‘Thinking Planet’ in Utrecht. Thinking Planet laat bezoekers kennismaken met filosofen en denktradities uit verschillende delen van de wereld. UNESCO heeft patronage aan het evenement verleend.

UNESCO heeft bekendgemaakt patronage te verlenen aan RCO meets Europe, de Europese tour van het Koninklijk Concertgebouworkest die in september 2016 van start gaat. Gedurende drie seizoenen zal het orkest alle 28 lidstaten van de Europese Unie bezoeken. Het ensemble wil hiermee de verbindende kracht benadrukken van het magnifieke en diverse muzikale erfgoed van Europa. 

23-28
mei

Van 23 - 28 mei 2016 vindt de jaarlijks UNESCO Week van de Kunsteducatie plaats. De week staat in het teken van vluchtelingen en cultuur, met uitgelichte lokale culturele activiteiten, lezingen en openbare gesprekken, en een inspiratiedag.

Video

Impressie van het congres 'Recipeace for Dialogue'

Twitter cultural diversity